VII. Simpozij socijalnih radnika

4324

VII. Simpozij socijalnih radnika u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika održat će se od 14.-16. listopada 2015. godine u Zadru pod nazivom: “Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka

Odbori stručnog skupa djelovat će u sastavu:

Organizacijski odbor: Vesna Dujić, Romana Galić, Meri Gatin, Štefica Karačić, Liana Miloš, Vijeka Marijan Avakumović, Maja Pletikosa i Cvita Šimić

Programski odbor: Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Tatjana Katkić Stanić, Marijana Kletečki Radović, i Željka Mazzi.