HUSR

541 ČLANCI 0 KOMENTARI

74

Radni sastanak u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika i Sindikata zaposlenih u sustavu socijalne skrbi na temu nedostatnih kapaciteta smještaja i usluge organiziranog stanovanja za djecu

U ponedjeljak 20. veljače 2023. godine u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike održan je sastanak s predstavnicima HKSR, HUSR i Sindikata zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske.

Na sastanku su sudjelovali ministar Marin Piletić, državna tajnica Margareta Mađerić, ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku Marija Barilić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić, načelnica samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor Josipa Crnoja-Bartolić, privremena ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad Tatjana Štritof, predsjednik HKSR Antun Ilijaš, predsjednica HUSR-a Štefica Karačić, predsjednica Sindikata zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske Jadranka Ivezić i podpredsjednik Mato Zovkić radi reakcije stručnjaka zaposlenih u Hrvatskom zavodu za socijalni rad i probleme u svakodnevnoj praksi pri osiguravanju potrebnih kapaciteta smještaja/organiziranog stanovanja za djecu koju je zbog sigurnosnih i/ili razvojnih rizika potrebno izdvojiti iz obitelji.

Istaknuta problematika od strane područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad i predstavnika sindikata, strukovne komore i udruge:

 1. Unatoč širenju usluga u zajednici radi smanjenja rizika u obitelji i prevencija institucionalizacije djece, potrebe za smještajem djece se nisu smanjile.
 1. U tijeku sudskog postupka, a prije donošenja rješenja, područni ured HZSR mora predložiti sudu kome će se dijete povjeriti na skrb i taj pružatelj usluge treba osigurati to mjesto do donošenja rješenja suda.
 1. Različita postupanja ustanova u pogledu ne/primitka djece na smještaj.
 1. Nedostatna i otežana međuresorna suradnja u zaštiti djece, najčešće sa sustavom zdravstva

Radi rješavanja teškoća u području zaštite dobrobiti djece u riziku i razvoja usluga za djecu, mlade i obitelj dogovoreno je:

 1. Ponovno poslati uputu pružateljima usluga za djecu radi osiguranja kapaciteta za žurni smještaj djece

rok: odmah

 1. Pokrenuti procese kojima će se osigurati dodatni kapaciteti za žurni smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku.

rok: odmah/kontinuirano

 • Pokrenuti procese otvaranja novih stambenih zajednica

rok: odmah/kontinuirano praćenje

 1. Promjene statuta i širenje djelatnosti domova/centara za pružanje usluga u zajednici radi osiguranja dodatnih kapaciteta

rok: odmah

 1. Nastavak rada Povjerenstva za praćenje i analizu djece na smještaju

rok: kontinuirano

 1. Prikupljanje podataka i analiza djece na smještaju/organiziranom stanovanju dužem od tri godine u skladu s najboljim interesom svakog pojedinog djeteta

rok: odamh/kontinuirano

 1. Nastavak praćenja i analize udomiteljstva za djecu

rok: kontinuirano

 1. Pružanje stručne podrške i jačanje suradnje između HZSR i područnih ureda i pružatelja usluga uz individualizirani pristup za svako dijete.

rok: odmah/kontinuirano

 1. Pružanje dodatne stručne podrške područnim uredima HZSR koji imaju veći broj postupaka izdvajanja djece iz vlastite obitelji.

rok: odmah/kontinuirano

 1. Suradnja s Ministarstvom pravosuđa i uprave radi efikasnijih postupanja kroz sudske postupke oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i lišenje roditeljskog prava

rok: odmah/kontinuirano

 1. Suradnja s Ministarstvom zdravstva s ciljem jačanja suradnje u području zaštite interesa djece

rok: odmh/kontinuirano

Kontinuirano održavanje sastanaka sa predstavnicima strukovne komore, udruge i sindikata radi izvještavanja, praćenja provedbe i koordinacije dogovorenih aktivnosti , te rješavanja problema u području smještaja odraslih osoba i skrbništva, otežane međuresorne suradnje i nužnog smanjenja nadležnosti HZSR.

Zapisnik pripremila:
Tatjana Katkić Stanić

127

U utorak, 14. veljače 2023. godine, u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike održan je sastanak s vodstvom Hrvatske komore i Udruge socijalnih radnika na temu stanja u sustavu, u svjetlu posljednjih reakcija stručnjaka s terena na osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad i probleme u svakodnevnoj praksi koji se javljaju pri implementaciji novog sustava.

Na sastanku su Ministarstvo predstavljali ministar Marin Piletić, državna tajnica Margareta Mađarić i ravnateljica Zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić, Tajnica Kabineta ministra Lana Pocrnja, predstavnik Hrvatske komore socijalnih radnika, predsjednik Antun Ilijaš predstavnik Hrvatske udruge socijalnih radnika, predsjednica Štefica Karačić, ujedno i članica Upravnog  odbora.

BILJEŠKA SA SASTANKA

Hrvatska udruga socijalnih radnika već tradicionalno obilježava Svjetski dan socijalnog rada.

Svečano obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada ove godine  biti će 21.3.2023. godine u hotelu Dubrovnik za ograničeni broj sudionika, ali ćemo omogućiti i on line uključenje zainteresiranima putem ZOOM poveznice.

Program će Vam naknadno biti dostavljen kao i ostali detalji vezano uz obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada.

 

Štefica Karačić
predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika

738

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na XII. Konferenciju socijalnih radnika pod nazivom UMIJEĆE, ZNANOST, ETIKA I ESTETIKA SOCIJALNOG RADA  koja će se održati na lokaciji Terme Tuhelj, u razdoblju od 22.5. – 24.5.2023. godine.

Programski odbor XII.konferencije socijalnih radnika:
Ana Opačić, Vanja Branica, Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović, Dubravka Smolić, Romana Galić, Gordana Daniel

Organizacijski odbor XII.konferencije socijalnih radnika:
Meri Gatin, Ljiljana Vrbić, Sunčica Dominiković Šafranić, Marija Biočić, Štefica Karačić, Josipa Kamenečki Leljak i Snježana Sitar Smetko

Sve detalje vezano uz održavanje i prijave sudjelovanja ćemo uskoro objaviti na web stranici.

Radujemo se Vašem dolasku.

Štefica Karačić
predsjednica HUSR-a

205

Održana edukacija u prostorijama Studijskog centra za socijalni rad, Nazorova 51, 03.02.2023. Zagreb, od 9h do 17h.
Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici
Seminar za voditelje mjera stručne pomoći

3. dan Osnovnog modula

 

Programski tim: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković i Štefica Karačić

166

Održana edukacija u prostorijama Studijskog centra za socijalni rad, Nazorova 51, 30.1.2023. Zagreb, od 9h do 17h.
Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici
Seminar za voditelje mjera stručne pomoći
3. dan Osnovnog modula

 

Programski tim: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković i Štefica Karačić

298

Temeljem Pravilnika o dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: HUSR) i Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika, Povjerenstvo  donosi

KRITERIJE
za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika

Nagrade HUSR-a mogu biti dodjeljene osobi, ustanovi socijalne skrbi, udruzi civilnog društva ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za iznimna postignuća i osobito zaslužnima za razvoj i afirmaciju profesije socijalnog rada.

Temeljem čl. 2 Pravilnika o dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika, nagrade HUSR-a  su:

 1. Počasna nagrada Tatjana Marinić
 2. Godišnja nagrada Jakov Kudrić
 3. Priznanje Hrvatske udruge socijalnih radnika
 4. Posebno godišnje priznanje Hrvatske udruge socijalnih radnika

Prijedlog za dodjelu nagrada mogu podnjeti:

 • pojedinci
 • regionalne Udruge socijalnih radnika
 • ustanove socijalne skrbi
 • strukovne komore
 • udruge civilnog društva
 • akademska zajednica
 • tijela državne i lokalne uprave

 

1. Kriteriji za Počasnu nagradu Tatjana Marinić su:

 • Državljanstvo RH
 • Zvanje socijalnog radnika ili neovisno o stručnoj spremi i profesiji
 • Posebna zasluga za djelovanje i razvitak profesije socijalnog rada tijekom dužeg vremenskog razdoblja
 • prepoznat i cijenjen  rad   u  stručnoj i široj javnosti.

 

2. Kriteriji za Godišnju nagradu  Jakov Kudrić

Godišnja nagrada Jakov Kudrić dodjeljuje se u tri kategorije i to:

 1. socijalnom radniku/ci koji/a je svojim stručnim i/ili znanstvenim radom osobito doprinjeo/la ili doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada
 2. ustanovi socijalne skrbi koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika
 3. udruzi civilnog društva koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika.

KRITERIJI:

 • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove, udruge ili jedinice regionalne/lokalne samouprave;
 • iznimni rezultati u praktičnom i/ili teorijskom radu na pojedinom području djelovanja;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;

Nagrade će se  dodijeliti  ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

3. Kriteriji za Priznanje HUSR-a

Priznanje HUSR-a dodjeljuje se, na prijedlog Upravnog odbora regionalnih udruga, socijalnim radnicama i socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi, udrugama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja za zajednicu, a njihovo djelovanje doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Kriteriji za dodjelu  Priznanja HUSR-a su:

 • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove, udruge ili jedinice regionalne/lokalne samouprave;
 • iznimni rezultati u praktičnom i/ili teorijskom radu na pojedinom području djelovanja;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;

Nagrade  će se dodijeliti ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

 

4. Posebno godišnje priznanje HUSR-a dodjeljuje se na direktan prijedlog i obrazloženje Povjerenstva za dodjelu nagrada HUSR-a, za društveno značajnu socijalnu inicijativu ili socijalnu akciju kojom se utječe na kvalitetu socijalnih usluga, ili posebno doprinosi  afirmaciji i dignitetu profesije socijalnog rada.

Posebno godišnje priznanje može se dodijeliti fizičkoj osobi, ustanovi ili udruzi civilnog društva.

Prijedlog za dodjelu Počasne nagrade, Godišnje nagrade i Priznanja HUSR-a i Posebnog godišnjeg priznanja podnosi se Povjerenstvu u pisanom obliku (podnesku).

Podnesak mora sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, podatke o osobi, ustanovi ili udruzi za koju je podnesen prijedlog, vrstu nagrade čija dodjela se predlaže, te širi opis dostignuća s priloženim preporukama i drugim materijalima kojima se obrazlaže prijedlog za nagradu ili Priznanja HUSR-a

 

Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidata potrebno je priložiti:

 • Životopis (uključuje podatke o školovanju, stručnoj spremi, zaposlenju)
 • Pisane materijale o napredovanju u struci i uspjesima na radnom mjestu
 • Dokaz o znanstvenom i stručnom doprinosu (radovi, publikacije)
 • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade

 

Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidaturu ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog duštva, jedinice lokalne i područne ( regionalne)  samooprave potrebno je priložiti:

 • Radnu biografiju
 • Pisane materijale i dokaze o postignutim uspjesima, kvaliteti socijalnih usluga i realizaciji inovativnih programa ciljanih interesima korisnika
 • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade

Kada dva kandidata imaju isti ukupan broj bodova prednost se daje kandidatu koji ima duži kontinuitet u provođenju aktivnosti

Prijava se dostavlja zajedno s pratećom dokumentacijom :

Povjerenstvu za dodjelu nagradaHrvatska udruga socijalnih radnika, Draškovićeva 27, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HUSR-a – NE OTVARAJ”

 

Okvirni plan rokova u postupku dodjele nagrada HUSR-a:

 • Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HUSR-a – najkasnije mjesec dana prije isteka  roka za zaprimanje prijava.
 • Zaprimanje prijedloga – zaključno do 10.veljače 2023. godine
 • Završetak postupka izabira kandidata za nagradu – zaključno do kraja  mjeseca veljače  tekuće godine
 • Povjerenstvo donosi odluku i upućuje konačni prijedlog Upravnom odboru HUSR-a – najkasnije ožujka tekuće godine
 • Upravni odbor donosi konačnu odluku o dodjeli Godišnje nagrade i Priznanja ,a  prijedlog kandidata za Počasnu nagradu   upućuje na usvajanje  Skupštini HUSR-a
 • Skupština HUSR-a na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o dodjeli Počasne nagrade Tatjana Marinić
 • Nagrade će se dobitnicima svečano uručiti povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 21. ožujka 2023. godine

 

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADA HUSR-a
KRITERIJI O DODJELI NAGRADA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA

134

Održana edukacija u prostorijama Studijskog centra za socijalni rad,
Nazorova 51, 23.1.2023. Zagreb, od 9h do 17h.
Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći
3. dan Osnovnog modula

Programski tim: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković i Štefica Karačić