Četvrtak, Rujan 19, 2019
Naslovnica Oznake Članci označeni s "jedna kolona"

jedna kolona

0 19
Srijeda, 9.10.2019. od 12.00 do 17.00
10.00 – 12.00 PRIJAVA SUDIONIKA
12.00 – 13.00 SVEČANO OTVORENJE KONFERENCIJE uz prigodan program i obilježavanje 65 godina rada UdrugeVelika dvorana
13.00 – 13.30 PAUZA ZA KAVU
13.30 – 14.15 PLENARNO PREDAVANJE (Moderatorica: Nataša Koražija)

Tvrtko Barun
Suradnja vladinog i nevladinog sektora kao jedini učinkovit model integracije osoba s međunarodnom zaštitom

14.15 – 14.30 PAUZA
14.30 – 16.00 PLENARNA PANEL RASPRAVA (Moderatorica: Tatjana Katkić Stanić)

„DRUGI I DRUGAČIJI“ IZ PERSPEKTIVE RAZLIČITIH POMAGAČKIH PROFESIJA

Sudionici: Štefica Karačić, Lora Vidović, Herman Vukušić, Nataša Jokić Begić, Đordana Barbarić

16.00 – 16.15 PAUZA
16.15 – 17.00 PREDSTAVLJANJE POSTERA (Predvorje)

Josipa Lada Car i Gordana Stolfa
Grupe dosjećanja “Ćakule”Maja Delač, Vendi Keserica i Jakov Radalj
Prikaz evaluacijskog istraživanja na preventivnom programu Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI

Krasanka Glamuzina, Hana Crnogorac, Andrijana Kovačić Dedić, Ana Lipša Kocmanić, Andreja Mihatović i Kristina Mitrović
Ekonomsko zlostavljanje starijih poraz društvene savjesti

Doris Ivanković i Ana Rumak
Starenje kao nova prilika

Lidija Koletić, Dragica Topolko, Blanka Kern, Gordana Poljak i Tanja Grabovac Šljubura
„Moje drugo ja”

Iva Kutle, Smilja Matijašević i Vesna Protulipac
„Stereotipi o starijim osobama“

Ružica Pandža
Rastimo zajedno i dalje – podrška roditeljstvu očeva djece predškolske dobi u kontekstu razdvojenog roditeljstva kroz razvoj i implementaciju nove socijalne usluge u sustavu

Martina Prokl Predragović
Program preseljenja izbjeglica – međunarodna solidarnost i izazovi integracije

Andrea Šutić
Život u zajednici i primjeri dobre prakse socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama

Prezentacija kratkometražnih filmova na temu „Drugi i drugačiji“ (Velika dvorana)
17.00 IZBORNA SKUPŠTINA HUSR-a (Velika dvorana)
Četvrtak, 10.10.2019. od 9.00 do 17.30
9.00 – 10.30 Velika dvorana, sekcija B (Moderatorica: Tatjana Katkić Stanić)

„Kako drugačije?” – zakonodavne inicijative za poboljšanje i unapređenje sustava socijalne skrbi i značaja profesije socijalnog rada te sigurnosti i budućnosti profesije

10.30 – 11.00 PAUZA ZA KAVU
11.00 – 12.30 TEMATSKI SIMPOZIJ, PARALELNE SEKCIJE I RADIONICE
Velika dvorana, sekcija B 
TEMATSKI SIMPOZIJ PROFESIONALNI IDENTITET SOCIJALNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (Moderatorica: Ana Opačić)

Marko Buljevac i Jelena Ogresta
Doživljaj profesionalne kompetentnosti iz perspektive socijalnih radnika zaposlenih u Centrima za socijalnu skrb

Ana Opačić i Martina Podobnik
Kako socijalni radnici doživljavaju sebe kao stručnjake?: Analiza diskursa socijalnih radnika u Centrima za socijalnu skrb

Martina Podobnik i Antun Ilijaš
Ustrojstvo i uvjeti rada u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj

Velika dvorana, sekcija A SEKCIJA 1. Praksa socijalnog rada koja uvažava različitosti
(Moderatorica: Vanja Branica)

Martina Prokl Predragović
Oni i(ili) mi – mediji kao odraz društvene i političke situacije te instrument kreiranja stavova o izbjeglicama i migracijama

Alen Minić
I drugačiji imaju pravo biti jednaki

Kasandra Mijatović
Rad Centra za socijalnu skrb i uloga posebnog skrbnika u postupanjima prema djeci bez pratnje

Blaženka Klarić
I jednaki i različiti u programu „Rastimo zajedno i mi“

DVORANA (1 kat) Opatija/Pula 
RADIONICA 1.

Glorija Matić, Marko Štavalj i Andreja Balaž Gilja

Razmjena djelotvornih (drugačijih) metoda i tehnika rada te praksi u području socijalne skrbi

DVORANA (1 kat) Split/Dubrovnik
RADIONICA 2.

Nataša Bijelić
“Igra – univerzalni jezik i terapijska tehnika”

12.30 – 13.30 PAUZA Velika dvorana, sekcija B
Prezentacija kratkometražnih filmova na temu „Drugi i drugačiji“
13.30 – 15.00 PARALELNE SEKCIJE I RADIONICE
Velika dvorana, sekcija B 
SEKCIJA 3. Djeca u praksi socijalnog rada koja uvažava različitosti (Moderatorica: Gordana Daniel)

Jelena Ogresta, Ines Rezo, Petra Kožljan i Marijana Kletečki Radović
Tko i zbog čega napušta srednju školu? Poznavanje rizika kao prilika za intervencijeIvana Brkljačić i Sofija Mastelica Stokuća
Jesmo li dovoljno drugačiji?

Mihaela Petrović i Nikolina Lipak
Izazovi posvojenja petero djece u jednoj obitelji – primjer iz prakse

Nina Pećnik
Ostvarivanje univerzalnog prava na podršku u roditeljstvu kroz ciljani program Rastimo zajedno i mi

Velika dvorana, sekcija A
SEKCIJA 4. Stavovi i predrasude prema drugima i drugačijima
(Moderatorica: Olja Družić Ljubotina)

Andreja Balaž Gilja, Marta Radoš
Biljana Stanković
Moj alkohol, moja stigma?

Olja Družić Ljubotina i Mile Mrvalj
Što nam poručuju drugi i drugačiji: kako je biti beskućnik u Hrvatskoj?

Iva Jovović
Stavovi o seksualnom radu u našem društvu

Kristina Bušljeta
Pogledi korisnika na usluge stručne podrške u roditeljstvu

Dvorana (1 kat)
Opatija/Pula

RADIONICA 4.

Marko Buljevac i
Zdravka Leutar
Koliko su osobe s invaliditetom zapravo drugačije? Rad na osvještavanju vlastitih stavova predrasuda i diskriminatornih ponašanja

Dvorana (1 kat)
Split/Dubrovnik

RADIONICA 5.

Nataša Jelača
Uloga socijalnog radnika u promicanju kulture poštivanja različitosti i primjene načela jednakog pristupa za sve korisnike

15.00 – 15.30 PAUZA
15.30 – 17.00 TEMATSKI SIMPOZIJ I PARALELNE SEKCIJE
Velika dvorana, sekcija B
TEMATSKI SIMPOZIJ MIGRANTI I OSOBE POD MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM (Moderatorica: Vanja Branica)

Dragana Knezić
Integracijske politike i prakse u Hrvatskoj: između solidarnosti i predrasuda

Mirna Varga i Katarina Perić
Potrebe i prepreke na putu integracije mladih izbjeglica u europskim društvima

Ivan Jazvić
Uloga Centra za socijalnu skrb u radu sa osobama s međunarodnom zaštitom

Branko Orišković i Lana Vučinić
Uloga Hrvatskog Crvenog križa u zbrinjavanju i pružanju podrške tražiteljima međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom zaštitom u RH

Velika dvorana, sekcija A
SEKCIJA 5.Starije osobe u praksi socijalnog rada koja uvažava različitosti (Moderatorica: Nataša Koražija)

Melanija Paradi, Marina Zupančić i Štefica Karačić
Stari i stariji, drugi i drugačiji

Lidija Kramar
Dobna diskriminacija: Položaj starijih osoba u društvu

Ines Vrban, Dorijan Vahtar i Marina Zeman
Prava starijih osoba i dostojanstveno starenje u Gradu Zagrebu – kvantitativno i kvalitativno istraživanje

Ljiljana Vrbić, Marijana Pećnik,
Maja Matić i Marijana Lukšić Puljak
Siniša – drugačiji, ali ipak isti

Karla Silić
Doživljaj psihološke dobrobiti socijalnih radnika u ustanovama socijalne skrbi

DVORANA (1 kat) Opatija/Pula
RADIONICA 6.

Dunja Pačirski
Integriranje metodike refleksivne prakse u superviziju i profesionalni razvoj stručnjaka socijalnog rada

DVORANA (1 kat) Split/Dubrovnik
RADIONICA 7.

Daniela Đurak
Dragana Vasović

Djeca su samo jednom mala i brzo odrastu – roditeljstvo iz zatvoreničke perspektive

20.00 SVEČANA VEČERA
Petak, od 9.30 – 16:00
9.30 – 11.00 TEMATSKI SIMPOZIJ I PARALELNE SEKCIJE
Velika dvorana, sekcija B 
TEMATSKI SIMPOZIJNACIONALNE MANJINE – NA KOJI NAČIN SU DRUGE I DRUGAČIJE? (Moderatorica: Olja Družić Ljubotina)

Klaudija Kregar Orešković
Drugi i drugačiji – biti Rom u RH

Renata Sever
Afirmativni pristup psihosocijalnom radu s korisnicima pripadnicima romske etničke manjine

Tatjana Dragičević

Slični i drugačiji: Srbi u Hrvatskoj, njihovi problemi i prava

Zdenka Pantić

Drugi i drugačiji? iskustva rehabilitacijskog centra za stres i traumu

Velika dvorana, sekcija A
SEKCIJA 6. Praksa socijalnog rada koja uvažava različitosti (Moderatorica: Kristina Urbanc)

Nikolina-Nina Andreis i Gorana Depolo

Primjer dobre prakse CZSS Korčula: Prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom

Marko Grgurević, Jadranka Vlatko

Mira Šejtanić i Kate Bendeviš

Prikaz razvoja programa „Udruge Lukjernica“ od njenog osnutka do danas

Branka Brčić-Crnković i Ivana Ćurčić

Zelena „OZANA“ – spašavanje vune i stvaranje nove vrijednosti u zajedništvu korisnika „OZANE“, osoba s intelektualnim teškoćama, i učenika osnovnih škola

Kristina Urbanc, Dunja Pačirski

Tatjana Vlašić i Maja Laklija

Iskustva primjene elemenata mindfulnessa u superviziji studenata

DVORANA (1 kat) Opatija/Pula
RADIONICA 8.

Martina Podobnik, Zdenka Maltar i Antun IlijašUloga socijalnog radnika na odjelu novčanih naknada – moćni ili nemoćni?

DVORANA (1 kat) Split/Dubrovnik
RADIONICA 9.

Jakov Radalj, Maja Delač i Vendi KesericaPrikaz radionice programa „Modifikacija ponašanja putem igre“ kroz iskustveno učenje

11.00 – 11.30 PAUZA ZA KAVU
11.30 – 13.00 TEMATSKI SIMPOZIJ I PARALELNE SEKCIJE
Velika dvorana, sekcija B 
TEMATSKI SIMPOZIJLICE I NALIČJE SKRBNIČKE ZAŠTITE ZA ODRASLE OSOBE: MOŽE LI DRUGAČIJE?(Moderatorica: Marijana Kletečki Radović)

Mira Pekeč Knežević
Podrška u odlučivanju kao alternativa skrbničkoj zaštitiSonja Patrčević
Skrbništvo po službenoj dužnosti – kako dalje?

Ksenija Kapelj i Vlatka Ročić Petak
Udruga Ludruga – pionir u pružanju peer potpore osobama s teškoćama mentalnog zdravlja u Hrvatskoj

Velika dvorana, sekcija A
RADIONICA 10.

Mirjana Zvekić Pohanić i Anka Đurić
Nastojanja politike u zaštiti ranjivih skupina kao izvor strukturalnog nasilja

DVORANA (1 kat) Opatija/Pula
RADIONICA 11.

Ina Delić i Zlata Rakošec
Pogled na sebe iz više perspektive

DVORANA (1 kat) Split/Dubrovnik
RADIONICA 12.

Branka Brčić-Crnković
Radionica filcanja: posveta prirodi kroz sliku od vune s motivom iz jedne od bajki naše spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić, s ekološkom porukom

13.00 – 13.30 PAUZA
13.30 – 15.00 Velika dvorana, sekcija B
SEKCIJA 7. Stavovi i predrasude prema drugima i drugačijima (Moderatorica: Marijana Dumančić)

Marko Grgurević, Jadranka VlatkoMira Šejtanić i Kate Bendeviš
Stavovi o osobama s mentalnim oštećenjem iz pozicije korisnika, stručnjaka, građana i medija

Snježana Šalamon, Jelena Žunić i Mirjana Orban
Osjećaj nepravde kod klijenata i pacijenata službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Danijela Đurak
Hiperinflacija psihijatrijskih dijagnoza otežana resocijalizacija bivših zatvorenika i ovisnika

Ivana Dragoslavić Baraba i Ivana Šuša
Predrasude djelatnika pravnih osoba prema osuđenicima na izvršavanju sankcije rad za opće dobro

DVORANA Opatija/Pula (1 kat)
RADIONICA 13.

Nataša Bijelić
“Joga i relaksacija – most do zdravlja u socijalnom radu”

DVORANA Split/Dubrovnik (1 kat)
RADIONICA 14.

Dubravka Smolić i Tamara Kotarski
Projekti međuresorne suradnje i transgeneracijske solidarnosti kao primjer dobre prakse u radu sa specifičnim kategorijama korisnika

15.00 – 15.30 ZAKLJUČCI I ZATVARANJE KONFERENCIJE (Velika dvorana, sekcija B)

 

0 2664

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu X. konferencije socijalnih radnika koja će se održati u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2019. godine. Ovogodišnju konferenciju posvetit ćemo temi različitosti kojih smo na individualnoj, društvenoj i globalnoj razini sve više svjesni. U posljednjih nekoliko godina Europa se suočava s intenzivnim migracijama stanovništva koje dolazi izvan njezinih granica, što dovodi temu različitosti u fokus politike, gospodarstva i općenito međuljudskih odnosa. Osim kulturoloških razlika koje su s migracijama postale izrazitije, sve više se počelo pridavati pažnje i drugim različitostima među ljudima kao što su nacionalna, etnička i vjerska pripadnost, dobne, spolne, rodne i reproduktivne različitosti, socioekonomske, različitosti, razlike u zdravstvenom statusu i druge. Različitosti navedenih manjinskih grupa ponekad kod većinske skupine mogu izazvati osjećaje straha od drugačijeg i nepoznatog, osjećaj nesigurnosti te kod nekih osjećaj netrpeljivosti. Upravo zato je o temi različitosti važno govoriti, raspravljati i učiti kako živjeti s njima.

Profesija socijalnog rada nije vrijednosno neutralna, već vrlo jasno promiče pravo na različitosti. Jedna od ključnih vrijednosti navedenih u Etičkom kodeksu socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske je poštivanje individualnih i grupnih različitosti u načinu života i drugih obilježja različitih pojedinaca i grupa s kojima socijalni radnici/e rade. U skladu s tim su i druge vrijednosti profesije socijalnog rada poput poštivanja dostojanstva i vrijednosti svakog pojedinca, poštivanja načela samoodređenja i promicanja humanizma. U svakodnevnom profesionalnom radu socijalni radnici se također susreću s izazovima koji su rezultat rada na rješavanju problema korisnika koji dijelom proizlaze iz njihove različitosti. Socijalni rad s tim problemima zahtijeva djelovanje na više razina, od rada s pojedincem, grupama, zajednicom i širim društvenim kontekstom.

Stoga ćemo konferenciju Drugi i drugačiji posvetiti temi različitosti koja je jedna od globalnih tema današnjeg društva, te iako oduvijek prisutna u profesiji socijalnog rada, u sadašnjem trenutku donosi nove stručne izazove o kojima ćemo imati priliku zajedno raspraviti. Konferencija je namijenjena domaćim i inozemnim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju dotiču teme različitosti među ljudima – „drugih i drugačijih“.

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Kulturni identiteti i kulturalna kompetentnost

Tematsko područje bavi se promišljanjem obilježja kulturne pripadnosti, uočavanjem kulturnih različitosti, dimenzijama kulturnog identiteta te različitim strategijama kako se ljudi nose s kulturnim razlikama. Posebno će biti značajno u okviru ovog područja progovoriti o kulturalnoj kompetentnosti socijalnih radnika te kompetentnosti institucija koje integriraju kulturalno osjetljivu praksu.

 1. Diskriminacija, predrasude i stavovi prema drugima i drugačijima

U okviru tematskog područja pozivaju se autori da predlože radove koji se bave stavovima, stereotipima i predrasudama prema različitim društvenim skupinama. Posebno su dragocjena iskustva iz prakse kao i podaci empirijskih istraživanja i analize statističkih pokazatelja te radovi koji daju uvid u iskustva i doživljaje pripadnika društvenih skupina kroz kvalitativan pristup.

 1. Praksa socijalnog rada koja uvažava različitosti

Socijalni rad svojom praksom pridonosi senzibilizaciji društva i profesije za različite društvene skupine te promiče ljudska prava. Radovima u ovom tematskom području želimo potaknuti razmjenu primjera dobre prakse, promociju djelotvornih metoda i tehnika te inovativnih pristupa koji će promovirati i osnaživati socijalni rad osjetljiv na društvene i kulturne različitosti.

 1. Politike prema drugima i drugačijima

U okviru tematskog područja promišljati će se o javnim politikama i zakonskim okvirima, njihovom značaju za položaj različitih društvenih grupa te mogućnostima zagovaračke prakse u socijalnom radu. Javne politike i zakonski propisi mogu biti izvor diskriminacije bilo kroz sadržaj samih propisa, bilo kroz praksu da se zakoni ne provode na ravnopravnoj i pravednoj osnovi. S druge strane, zagovaračka praksa i promjene pravnog okvira na međunarodnoj, nacionalnoj ili lokalnoj razini mogu u značajnoj mjeri unaprijediti ljudska i socijalna prava. Autori su pozvani da svojim sudjelovanjem daju kritički doprinos, promiču zagovaračke prakse u kojima sudjeluju ili naglase pozitivne trendove javnih politika.

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA
Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • prilikom svih oblika izlaganja potrebno je da se autori drže zadanih tematskih područja odnosno teme konferencije

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@husr.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.7. 2019. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.7. 2019.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2019.

OSOBA ZA KONTAKT
Cvita Šimić
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 758
mob: 098 229 167
e-mail: husr@husr.hr

KOTIZACIJA
Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.
U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Uplate do 15.9.2019. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.100,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije

 

Uplate od 16.9.2019. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.600,00 kn 1.900,00 kn Bez kotizacije

 

Jednodnevna kotizacija 800,00 kn

 

Jednodnevna kotizacija ne uključuje sudjelovanje na svečanoj večeri.
Uplate idu na račun HUSR-a otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR4323600001101561472

ORGANIZATOR
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR
Vanja Branica, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Marijana Dumančić, Tatjana Katkić Stanić, Marijana Kletečki Radović, Nataša Koražija, Ana Opačić

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Snježana Bubenik, Meri Gatin, Štefica Karačić, Vjeka Marijan Avakumović, Snježana Puškadija, Cvita Šimić, Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Sheraton, Zagreb

REZERVACIJA SMJEŠTAJA
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52 000 Pula
fax: +385 (0)52 217 644
tel: +385 (0)52 223 400
mob: +385 (0)91 444 00 46
e-mail: natasa@ati.hr

OBRAZAC ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA PREUZMITE OVDJE
Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE
Popunjeni obrazac molimo poslati na adresu HUSR-a:
HUSR, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb
fax:+385 (0)1 4550 757
e-mail: husr@husr.hr
IBAN: HR4323600001101561472