Tribina: “Siromašna djeca – (ne)vidljiva djeca?”

1488

Hrvatska udruga socijalnih radnika i Udruga socijalnih radnika Grada Zagreba i zagrebačke županije organizira tribinu pod nazivom:

„SIROMAŠNA DJECA – (NE) VIDLJIVA DJECA?„

utorak, 02. prosinca 2014. godine s početkom u 12:00 sati
Tribine grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

Moderator: Ana Tomašković, novinarka HRT-a


Program:

„Što znači biti siromašno dijete?“
Marijana Kletečki Radović, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada
„Siromaštvo djece u Hrvatskoj: stanje i potrebe“
Olja Družić Ljubotina, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada
„Siromaštvo djece iz perspektive humanitarne udruge“
Martina Leopold, Humanitarna udruge „Mali zmaj“
„Djeca u riziku od siromaštva- djeca Novske“
Ljiljanka Žunić, Centar za socijalnu skrb Novska

Rasprava

Potaknuti aktualnim gospodarskim i društvenim prilikama ovim skupom želimo otvoriti dijalog o siromaštvu kao višedimenzionalnom problemu i trajnom riziku za uspješan psihofizički razvoj djece, te senzibilizirati struku i javnost za prava djece koja žive u siromaštvu.

Molimo da popunjenu prijavnicu pošaljete najkasnije do 28. studenog 2014. na e-mail: husr@zg.t-com.hr ili na broj fax-a: 01/4550 757.

PRIJAVNICA