Tečaj: Kronične zarazne bolesti – HIV i virusni hepatitisi

1706

Poštovani,

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatska udruga socijalnih radnika (HUSR), pod pokroviteljstvom Grada Umaga, organiziraju tečaj pod nazivom „Kronične zarazne bolesti – HIV i virusni hepatitisi“ namijenjen socijalnim radnicima i ostalim djelatnicima koji rade u ustanovama socijalne skrbi, centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim ustanovama.

Cilj ovoga tečaja je educirati polaznike o HIV-u i virusnim hepatitisima te općenito povećati njihovu svijest o ovoj problematici.

Tečaj će se održati 20. studenog 2014. godine s početkom u 09.30 sati u Pučkom otvorenom učilištu, Trgovačka br. 6, Umag .

Registracija sudionika počinje u 8.45 sati.

Na tečaju će biti obrađeni sljedeći sadržaji:

  1. Zaraza HIV-om“, prof. dr. sc. Josip Begovac,/ dr. Šime Zekan, spec.inf.
  2. Virusni hepatitisi- javnozdravstveni problem današnjice“, prof. dr. sc. Adriana Vince
  3. Standardne mjere zaštite (HIV i virusni hepatitisi) i njega HIV bolesnika“, Anita Gavranović, bacc.med.techn.
  4. Psihosocijalni rad s osobama pogođenima kroničnim zaraznim bolestima“, Kristina Duvančić, dipl. soc. rad.
  5. Zaštita povjerljivosti podataka“, mr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička

Tečaj će biti bodovan od strane Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatska komore edukacijskih rehabilitatora i Hrvatska komore socijalnih radnika.

Sve zainteresirane pozivamo da se prijave putem prijavnice. Popunjenu prijavnicu pošaljite mail adresu husr@zg.t-com.hr ili na fax broj 01/4550 757

Budući, da je sudjelovanje na tečaju besplatmo, molimo sve zainteresirane da svoju prijavu pošalju čim prije zbog ograničenog kapaciteta predavaonica.

 

Predsjednik HUHIV-a
Tomislav Beganović

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. soc. radnica

PROGRAM
PRIJAVNICA