Poziv na redovnu godišnju sjednicu Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika

1796

Regionalne udruge socijalnih radnika
-delegati Skupštine HUSR-a –

Pozivamo Vas na redovnu godišnju sjednicu Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 15.10.2014. u 18.00 sati u Hotelu Antunović, Zagreb. Predlažemo sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblje ( predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju ( tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a ( predsjednica Nadzornog odbora )
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva ( predsjednica povjerenstva )
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje izvješća
 11. Usvajanje Pravilnika o dodjeli nagrada za socijalni rad
 12. Odluka o raspodjeli članarina
 13. Razno
 14. Zatvaranje Skupštine

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl socijalna radnica