Svjetski dan socijalnog rada, 19. ožujka 2013. – izvješće Udruge socijalnih radnika Nova Gradiška

Dana 19. ožujka obilježen je Međunarodni dan socijalnog rada u prostorijama Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška.

Pozvani su predstavnici udruga i ustanova koje u svom djelovanju promiču socijalni rad, pridonose razvoju socijalnih usluga te surađuju sa Centrom. Skup je bio jedinstvena prilika za razmjenu iskustava, definiranje poteškoća kao i za dogovor o kvalitetnijoj suradnji.

Također su utvrđene daljnje smjernice međusobne suradnje kao i potreba periodičnih sastanaka radi bolje povezanosti sustava socijalne skrbi s drugim pružateljima usluga na lokalnoj razini.

Anita Čermak-Janković