Izvješće o provedenim aktivnostima tijekom Svjetskog dana socijalnog rada 18.03.2014.

Kao i prijašnjih godina Svjetski dan socijalnog rada 18.03.2014.godine obilježili smo kao dan otvorenih vrata u ustanovama socijalne skrbi. Putem lokalnih medija i tiskovina obavijestili smo javnost o događanjima povodom Dana socijalnog rada (Radio Koprivnica, radio Križevci, Podravski list). Dana 12.03.2014.godine na Radiju Koprivnica održana je emisija u sklopu koje se govorilo o Svjetskom danu socijalnog rada, dana 18.03.2014. emitirana je radio emisija na Radiju Križevci također vezano za obilježavanje dana socijalnog rada.U Koprivnici smo imali štand na kojem smo građane informirali o socijalnom radu i dijelili su se prigodni leci izrađeni za ovu prigodu u organizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica. Na dan otvorenih vrata odazvale su se institucije sa kojima redovito surađuju ustanove socijalne skrbi. Posjetiteljima su podijeljeni informativni materijali o socijalnom radu.

Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na trudu oko organizacije dana otvorenih vrata i aktivnosti koje su proveli.

mr.sc. Kristina Frtalić, dipl.soc.rad.