Seminar za voditelje 13.1. – 3.2.2023. – Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

236

Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći

3. dan Osnovnog modula

održati će se u prostoru Studijskog centra za socijalni rad, Nazorova 51, Zagreb,od 9h do 17h.

 

Programski tim: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković i Štefica Karačić

Termini održavanja i Treneri koji će sudjelovati na edukacijama u pojedinim terminima:

13.01.2023. – Alma Bernat, Snježana Bubenik, Sanja Helfrih, Tanja Katkić Stanić, Iva Radić i Marko Štengl
17.01.2023. – Alenka Bilić, Suzana Gumbas, Sonja Patrčević i Tihana Šipek
21.01.2023. – Alenka Aladrović Deklman, Anita Barišić, Ružica Korov i Ružica Pandža
23.01.2023. – Martina Buljat, Ljiljana Fabac, Renata Jurčević i Vedrana Radić Brajnov
30.01.2023. – Davorka Belošević, Ljubica Ivković Šimić, Sanda Lovrić Rupčić i Ksenija Živčić
03.02.2023. – Diana Hodak, Medina Jović, Sandra Matošina Borbaš i Oliver Sikaček