Održana edukacija za voditelje mjera 2.-3.12.2022. – Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći

Osnovni modul

održana edukacija 2. 12. i 3.12.2022. godine

u Zagrebu, ulica Sv. Mateja 70a, Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb, Dugave

 

Voditelji/ce edukacije: Alandrović Deklman Alenka i Barišić Anita, Korov Ružica i Pandža Ružica

Programski tim: prof.dr.sc. Marina  Ajduković, prof. dr.sc. Branka  Sladović Franz  i Štefica Karačić

Nakon uvodnog predstavljanja Projekta od strane predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika i voditeljice Programa, Štefice Karačić te uvodnog predstavljanja svih sudionika krenuti će se sa edukacijom- Osnovni modul, koji će obuhvatiti sljedeće teme tijekom prvog i drugog dana edukacije :

Radionica 1. Uloga voditelja mjera u zaštiti dobrobiti djeteta: pravni okvir i standardi postupanja socijalne skrbi  za djecu
Radionica 2. Liste i koncepti procjenjivanja u zaštiti djece za koju se izriču mjere stručne pomoći
– Radionica 3.Kako motivirati promjenu ponašanja roditelja

Treći dan edukacije će se održati početkom 2023.godine, o čemu se svi sudionici biti pravovremeno obavješteni.

Štefica Karačić, voditeljica programa

 

GALERIJA SLIKA