Održana edukacija za voditelje mjera 25.-26.11.2022. – Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći
Osnovni modul

uspješno održana edukacija  25. i 26. studenog 2022. u Zagrebu, ulica Sv. Mateja 70a, Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave

 

Voditelji/ce edukacije: Alenka Bilić, Suzana Gumbas, Sonja Patrčević i Tihana Šipek

Programski tim: prof.dr.sc. Marina  Ajduković , prof. dr.sc. Branka  Sladović Franz  i Štefica Karačić

Program kroz 2 dana edukacije obuhvatio 3 radionice;

Radionica 1. Uloga voditelja mjera u zaštiti dobrobiti djeteta: pravni okvir i standardi postupanja socijalne skrbi  za djecu
Radionica 2. Liste i koncepti procjenjivanja u zaštiti djece za koju se izriču mjere stručne pomoći
– Radionica 3.Kako motivirati promjenu ponašanja roditelja

Treći dan edukacije će se održati početkom 2023.godine, o čemu se svi sudionici biti pravovremeno obavješteni.

Štefica Karačić, voditeljica programa

 

GALERIJA SLIKA