Seminar za voditelje 2.-3.12.2022. – Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći

Osnovni modul

će se održati 2. i 3. prosinca 2022. u Zagrebu, ulica Sv. Mateja 70a,
Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave

 

Voditelji/ce edukacije: Alandrović  Deklman Alenka, Barišić Anita, Korov Ružica i Pandža Ružica

Programski tim: prof.dr.sc. Marina  Ajduković , prof. dr.sc. Branka  Sladović Franz i Štefica Karačić

Edukacija voditelja mjera –osnovni modul  će trajati 3 dana, 2 dana edukacije u 2022.godini te 3. dan edukacije početkom 2023. godine. ( uz edukaciju –osnovni modul, biti će realizirana i edukacija –Napredni/ specifični modul u 2023.godini.

Svaka radionica trajati će po 8 sati (od 9-17 sati).  Nakon završenog stručnog usavršavanja i provjere usvojenog znanja i vještina sudionici će steći licencu za provođenje mjera zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta u sustavu socijalne skrbi kako je to propisano člankom 2. Pravilnika  o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (Narodne novine, 106/14 i 87/22). Pravilnikom je propisano da od 1. rujna 2024. godine voditeljem mjere može biti imenovana osoba koja ima dokaz o završenom stručnom usavršavanju licenciranog programa za voditelja mjere. Također je propisano da stručno usavršavanje može provoditi fizička i pravna osoba koja posjeduje licencu za provođenje programa stručnog usavršavanja za voditelja mjere sukladno propisu kojim se uređuju standardi i postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja.

Nakon uvodnog predstavljanja Projekta od strane predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika i voditeljice Programa, Štefice Karačić te uvodnog predstavljanja svih sudionika krenuti će se sa edukacijom- Osnovni modul, koji će obuhvatiti sljedeće teme tijekom prvog i drugog dana edukacije:

Radionica 1. Uloga voditelja mjera u zaštiti dobrobiti djeteta: pravni okvir i standardi postupanja socijalne skrbi  za djecu
Radionica 2. Liste i koncepti procjenjivanja u zaštiti djece za koju se izriču mjere stručne pomoći
– Radionica 3.Kako motivirati promjenu ponašanja roditelja

Treći dan edukacije će se održati početkom 2023.godine, o čemu se svi sudionici biti pravovremeno obavješteni.

 

Štefica Karačić, voditeljica programa