Seminar za voditelje 23.-24.11.2022. – Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

144

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći

Osnovni modul

će se održati  23. i 24. studenog 2022. u Zagrebu, Radnička cesta 41/7, prostor UNICEF-a

Voditelji/ce edukacije: Alma Bernat, Snježana Bubenik, Sanja Helfrih, Tatjana Katkić Stanić, Iva Radić, Marko Štengl

Programski tim: prof.dr.sc. Marina  Ajduković , prof. dr.sc. Branka  Sladović Franz  i Štefica Karačić

Edukacija voditelja mjera – osnovni modul  će trajati 3 dana, 2 dana edukacije u 2022. godini te 3. dan edukacije početkom 2023. godine. (uz edukaciju – osnovni modul, biti će realizirana i edukacija – Napredni/specifični modul u 2023. godini.

Svaka radionica trajati će po 8 sati (od 9-17 sati).  Nakon završenog stručnog usavršavanja i provjere usvojenog znanja i vještina sudionici će steći licencu za provođenje mjera zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta u sustavu socijalne skrbi kako je to propisano člankom 2. Pravilnika o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (Narodne novine, 106/14 i 87/22). Pravilnikom je propisano da od 1. rujna 2024. godine voditeljem mjere može biti imenovana osoba koja ima dokaz o završenom stručnom usavršavanju licenciranog programa za voditelja mjere. Također je propisano da stručno usavršavanje može provoditi fizička i pravna osoba koja posjeduje licencu za provođenje programa stručnog usavršavanja za voditelja mjere sukladno propisu kojim se uređuju standardi i postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja.

Nakon uvodnog predstavljanja Projekta od strane predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika i voditeljice Programa, Štefice Karačić te uvodnog predstavljanja svih sudionika krenuti će se sa edukacijom – Osnovni modul, koji će obuhvatiti sljedeće teme tijekom prvog i drugog dana edukacije:

Radionica 1. Uloga voditelja mjera u zaštiti dobrobiti djeteta: pravni okvir i standardi postupanja socijalne skrbi  za djecu
Radionica 2. Liste i koncepti procjenjivanja u zaštiti djece za koju se izriču mjere stručne pomoći
– Radionica 3.Kako motivirati promjenu ponašanja roditelja

Treći dan edukacije će se održati početkom 2023. godine, o čemu se svi sudionici biti pravovremeno obavješteni.

 

Štefica Karačić, voditeljica programa