Edukacija socijalnih mentora

192

Provedena je edukacija socijalnih mentora od strane Instituta za razvj tržišta rada i Hrvatske udruge socijalnih radnika (Naručitelj: Ministarstvo rada,mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike) s ciljem pripreme stučnjaka za ulogu socijalnog mentora kroz stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će primjenjivati tijekom planiranja, izgradnje suradnjičkog odnosa, provedbe plana aktivnosti i evaluacije u procesu rada s korisnikom.

Održano je 15 radionica na kojoj je sudjelovalo 256 sudionika, u trajanju od 2,5 dana, 18 sati,  sa 14 do 15 sudionika.

Lokacije koje su obuhvaćene:

– grad Zagreb i Zagrebačku županija,5 radionica
– Varaždin, 1 radionica
– Slavonski Brod, 1 radionica
– Osijek, 2 radionice
– Karlovac, 1 radionica
– Pula, 1 radionica
– Rijeka, 1 radionica
– Zadar, 1 radionica
– Split, 2 radionice

Program edukacije je obuhvaćao sljedeće teme:

 • Socijalno mentorstvo- definiranje i osnovni pojmovi
 • Dugotrajna nezaposlenost i siromaštvo kao socijalni rizik- osvještavanje problema i izbor usluge
 • Socijalno mentorstvo kako socijalna usluga i model rada s korisnicima
 • Obilježlje i uloge mentora i mentorirane osobe
 • Djelotvorno vođenje slučaja
 • Socijalno mentorstvo kao dio individualnog plana
 • Socijalna integracija korisnika socijalnog mentorstva
 • Mapiranje u lokalnoj zajednici, Koordinacija usluga, Uloge i suradnja CZSS, ZZ, OCD i drugih pružatelja usluga
 • osnovne faze socijalnog mentorstva
 • inciijalna faza (ključni aspekti faze, incijalni kontakt i dogovor o suradnji, uspostavljanje pozitivnog odnosa)
 • Građenje odnosa (ključni aspekti faze građenja odnosa, postavljanje granica, motiviranje korisnika ( za promjenu)
 • Određivanje smjera (ključni aspekti faze određivanje smjera, SWOT analiza, izrada osobnog plana)
 • Napredovanje (ključni aspekti faze napredovanja, implementacija, praćenje i moifikacija plana aktivnosti)
 • Završetak odnosa (ključni aspekti faze završavanja odnosa)
 • Povratna informacija
 • Supervizija u socijalnom mentorstvu
 • Analiza slučaja (prikaz mentorskog odnosa prema fazama iz perspektive socijalnog mentora- iskustvo dobre prakse, rad na slučaju)
 • Budućnost usluge socijalnog mentorstva u našoj praksi?

 

Priložena su 2 izvješća, jedno za razdoblje od 26.4.-27.5.2022., te drugo izvješće za razdoblje od 27.5. – 30.6.2022.

Održan je i završni Skup u hotelu Sheraton pod nazivom „Socijalno mentorstvo-korak ka socijalnoj uključenosti“, u organizaciji Ministarstva rada,mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 7. srpnja 2022. godine od 9:30-13:00 sati, na kojoj su prezentirani rezultati Projekta, evaluacija te podjeljenje Potvrdnice sudionicima. Nakon pozdravnog govora ministra rada, mirovinskog sutava, obitelji i socijalne politike g. Marina Piletića te podpredsjednice Europske komisije gde Dubravke Šuice, g. ministar Marin Piletić i potpredsjednica Europske komisije gda Dubravka Šuica su uručile ceritifikat o završenoj edukaciji i vodič o socijalnom mentorstvu gdi Mirni Bušiš Kulji, koja se kratko obratila Skupu. Gđa Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad, se obratila Skupu na temu Važnost razvoja usluge socijalnog mentorstva i pregled daljnjih aktivnosti, te je nakon izlaganja prezentirana  evalucija od strane predstavnika Instituta za razvoj tršita rada. Na kraju programa je bila svečana podjela certifikata i Vodiča o socijalnom mentorstvu.