Održana edukacija “Metodologija rada CZSS s obiteljima u riziku koje žive u multikulturalnom okruženju”

U poduzetničkom centru Prelog 2. i 3.6., te 9. i 10.6.2022. održana je edukacija u dva ciklusa za djelatnike Centra za socijalnu skrb Čakovec i Prelog pod nazivom “Metodologija rada CZSS s obiteljima u riziku koje žive u multikulturalnom okruženju” prema priloženim programima:

Program 2.6. i 3.6.
Program 9.6. i 10.6.