Osiguranje jamstva za svako dijete u Međimurskoj županiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći – 3. dan edukacije

U okviru UNICEF-ovog Programa “Jamstvo za svako dijete” koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizirala je edukaciju za voditelje mjera stručne pomoći roditeljima, 3. dan edukacije, 10.12.2021. godine.

Edukacija je održana u prostorijama Tehnološkog inovacijskog centra  Međimurje d.o.o. na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 22/b 40000 Čakovec.

Izvoditelji su bili: prof. dr. sc. Marina Ajduković i dipl. soc. radnica Štefica Karačić.

Prednost za sudjelovanje u edukaciji imali su stručnjaci s manje iskustva u provođenju mjera.

Program edukacije:

III  modul

Uloga voditelja mjere u zaštiti dobrobiti djeteta: Izazovi i mogućnosti rada s romskim obiteljima  

Program seminara

09.00 – 09.15  Registracija  sudionika

09.15 – 10.15  Predavanje
Motivacijski razgovor

10.15 – 11.00  Radionica
Demonstracija  motivacijskog razgovora

11.00 – 11.15  Odmor

11.15 – 12.15  Predavanje
Specifičnosti razgovora s roditeljima s teškoćama i
poremećajima mentalnog zdravlja

12.15 – 13.00  Ručak

13.00 – 13.45  Interaktivno predavanje
Konfrontacija
Evaluacija kao intervencija

13.45 – 15.15  Radionica
Kako prilagoditi rad romskoj populaciji?

15.15 – 16.00  Evaluacija i zatvaranje seminara