Šesti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu – 6.-11.6.2022. u Zagrebu

551

Prošla su vremena kad su u središtu stručnog rada bila djeca s teškoćama, a rad s obitelji se tretirao kao komplementaran. Rođenje djeteta s teškoćama doživljavalo se krizom koja vodi do raspada obitelji, a uloga stručnjaka bila je usmjerena na poučavanje metoda i tehnika rada s djecom.

Danas znamo da je obitelj složeni socijalni sustav s jedinstvenim značajkama i potrebama te da je kao takav nezaobilazno u samom središtu pozornosti stručnjaka. Pravodobna i kvalitetna podrška obitelji osnažuje obiteljske resurse i obitelj čini otpornijom na stres, funkcionalnijom, a njezine članove zadovoljnijima. Obitelj je djetetetova prva, najvažnija i najbliža okolina u kojoj razvija kapacitete neophodne za dostizanje najveće moguće razine samostalnosti, funkcionalnosti, a time i osjećaja kompetentnosti, zadovoljstva i životne radosti. Stoga razvijanje partnerskih odnosa između stručnjaka i obitelji predstavlja temelj stručne podrške djeci s razvojnim rizicima ili teškoćama, posebno u ranoj dobi. Biti partner pretpostavlja razvoj međusobnog razumijevanja i podržavanja, što je često zahtjevan i izazovan proces. Stoga vas pozivamo da, kao stručnjaci, istraživači, roditelji i članovi obitelji, obogatite Šesti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu novim spoznajama, iskustvima, kreativnim rješenjima, konstruktivnim diskusijama, kao i vrijednim preporukama koje će unaprijediti razumijevanje i podršku obiteljima djece s razvojnim rizicima ili teškoćama.

POZIVNICA i PROGRAM (pdf, 650KB)