Godišnja sjednica Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika – poziv

62

Poštovani,

pozivamo Vas na godišnju sjednicu Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 16.12.2021. godine u 14.00 sati-15.00 sati ,online, putem ZOOM platforme i predlažemo sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
3. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju (predsjednica HUSR-a)
6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju (tajnica HUSR-a)
7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a (predsjednica Nadzornog odbora)
8. Izvješće Etičkog povjerenstva (predsjednica povjerenstva)
9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
10. Rasprava i usvajanje izvješća
11. Plan rada HUSR-a u narednom razdoblju
12. Financijski plan HUSR-a za 2021. godinu
13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
14. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu nagrada HUSR-a
15. Razno
16. Zatvaranje Skupštine

Poziv na dostavljene e-mail adrese sa materijalima će biti poslan 15.12.2021., kako bi kolege 16.12. u dogovoreno vrijeme putem linka mogli pristupiti online Skupštini.

predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl socijalna radnica