Edukacija za stručnjake – CZSS Čakovec i Prelog (UNICEF “Jamstvo za svako dijete”)

U okviru UNICEF-ovog Programa „Jamstvo za svako dijete„ koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizira edukaciju za STRUČNJAKE U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB Čakovec i Prelog.

Edukacija u ukupnom trajanju od 4 dana biti će organizirana u dva modula i u njoj se sudjelovati dvije skupine po 30 sudionika (ukupno 60 stručnih radnika centara za socijalnu skrb).

Edukacije će se realizirati kroz prezentaciju konkretnih tema i održavanje interaktivnih radionica u manjim grupama uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Prvi modul edukacija će se održati u prostorijama Učiteljskog fakulteta odsjek u Čakovcu, Ante Starčevića 55, 40000 Čakovec

  • Za prvu skupinu sudionika dana 25.11. i 26.11.2021. godine
  • Za drugu skupinu sudionika dana 2.12. i 3.12.2021. godine

Voditeljice edukacije u I modulu su:

Izv. prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina i Izv. prof. Marijana Kletečki Radović

Drugi modul edukacije za iste sudionike planiramo organizirati tijekom veljače 2022. godine o čemu ćemo pravovremeno dostaviti potrebne informacije.

Raspored sudionika u edukaciji definiran je u suradnji s nadležnim CZSS.

Edukacija će biti prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja.

Za sve potrebne informacije možete kontaktirati tajnicu HUSR-a na mail: husr@husr.hr

PROGRAM (pdf, 189KB)