Edukacija za voditelje mjera stručne pomoći roditeljima 2. dan (UNICEF – “Jamstvo za svako dijete”)

U okviru UNICEF-ovog Programa “Jamstvo za svako dijete” koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizirala je edukaciju za voditelje mjera stručne pomoći roditeljima, 2. dan edukacije, 12.11.2021. godine.

Edukacija je održana u prostorijama Turistička zajednica Međimurske županije, Ulica bana Josipa Jelačića 22/E 40000 Čakovec.

Izvoditelji su bili: prof. dr. sc. Marina Ajduković i dipl. soc. radnica Štefica Karačić.

Prednost za sudjelovanje u edukaciji imali su stručnjaci s manje iskustva u provođenju mjera.

Program edukacije:

II  modul

Uloga voditelja mjere u zaštiti dobrobiti djeteta:
Faze promjene , praćenje i evaluacija mjere

Program seminara

09.00–09.15 Uvodno predstavljanje 
09.15-10.15 Vježba - Planiranje aktivnosti i zadataka voditelja mjere
10.15–10.30 Odmor
10.30-11.30 Prezentacija - Faze promjene roditelja
11.30–13.00 Vježba - Sadržajno strukturiranje rada na slučaju i doživljaja korisnika
13.00-13.45 Ručak
13.45-14.15 Prezentacija - Provođenje  i evaluacija mjere stručne pomoći
14.15-15.00 Vježba - Vještine izvještavanja i procjenjivanja učinaka mjere
15.00–15.45 Prezentacija - Evaluacija kao intervencija
15.45-16.00 Evaluacija i zatvaranje seminara

 

Sudionicima edukacije će biti osigurana metodska ili individualna supervizija.