Apel: Dopustite stručnjacima da rade svoj posao bez pritisaka!

326

Poštovani kolege i kolegice psiholozi, socijalni radnici i ostali stručnjaci koji radite u području zaštite djece,

ovim apelom želimo poslati jasnu i nedvosmislenu poruku nadležnim institucijama i javnosti vezano uz kontinuirane napade na stručnjake zadnjih godina koji su ponovno kulminirali prošlog tjedna.

Molimo vas da svojim potpisom podržite ovaj apel!

Andreja Bogdan, klinička psihologinja
Gordana Kamenički, mr.spec. klinička psihologinja
Mr.sc. Josip Lopižid, klinički psiholog
Štefica Karačid, dipl. socijalna radnica

APEL
OTVORENO PISMO