Priručnik  Uloga socijalne skrbi u procesu integracije osoba s međunarodnom zaštitom

Kao rezultat projekta koji je Hrvatska udruga socijalnih radnika  provela u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Upravom za europske poslove, međunarodne odnose i fondove europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova kao nositeljem,  u razdoblju od 9.kolovoza 2019. do 9.kolovoza 2021.godine, (a  financiran je  iz sredstava EU, Fonda za azil, migracije i integraciju i proračuna Republike Hrvatske), temeljem definiranih standarda rada i iskustava dosadašnje prakse centara za socijalnu skrb   u radu s migrantima i azilantima u završnoj fazi Projekta izrađen je Priručnik, u čijoj izradi je sudjelovao projektni tim, (predstavnici akademske zajednice, pravnici, socijalni radnici) pod nazivom „Uloga socijalne skrbi u procesu integracije osoba s međunarodnom zaštitom“ koji je namjenjen socijalnim radnicima, te drugim stručnjacima i suradnicima centara za socijalnu skrb.

Priručnik,osim što je dostupan putem weba, će biti i dostavljen Centrima za socijalnu skrb i njihovim podružnicama na području Republike Hrvatske.

Očekujemo da će ovaj Priručnik biti koristan vodič stručnjacima centara za socijalnu skrb i drugim zainteresiranim praktičarima u prevladavanju brojnih izazova u ovom, relativno novom i nedovoljno razvijenom području djelatnosti socijalne skrbi.

PRIRUČNIK(pdf, 1,3MB)