Prilog javnoj raspravi o položaju djece i roditelja izloženih nasilju u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva iz psihosocijalne perspektive

396

Radni materijal priredile i ustupile HUSR-u prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Branka Sladović Franz sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu (14. listopad 2021).

Sažetak

Ova kratka analiza je potaknuta raspravom koja se odvijala u javnom prostoru o znanstvenoj utemeljenosti pojave i pojma „otuđenje djeteta“ od jednog od roditelja i njegovom manipulacijom u odlučivanju o skrbništvu djece na štetu majki koje su bile žrtve nasilje.  U tekstu je iznesen stručni pogled na prava i potrebe djece koja mogu biti ugrožena u kontekstu razdvojenog roditeljstva, vodeći računa o razlici između situacija kad visokokonfliktnom roditeljstvu je ili nije prethodno partnersko nasilje. Također se kratko opisuje Lista za procjenu psihosocijalne dobrobiti djece u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva (Ajduković, Blažeka Kokorić i Sladović Franz, 2018.), koja je izrađena kao pomoćni alat stručnjacima sustava socijalne skrbi.  U kontekstu Rezolucije Europskog parlamenta o posljedicama nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava skrbništva po žene i djecu, ovaj prilog nastoji pružiti balansirani pogled na djelovanje centara za socijalnu skrb u smjeru zaštite sigurnosti i razvojne dobrobiti djece što u svim postupanjima treba  biti prioritet.

Prilog javnoj raspravi o položaju djece i roditelja izloženih nasilju u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva iz psihosocijalne perspektive (pdf, 300KB)