1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij s međunarodnim sudjelovanjem

1162

GERASTENIJA (GER + ASTENIJA ,   grčki: γέρων  geron –starija osoba , ἀσθένεια asthèneia – gubitak snage)

AGENDA  (16.00 – 19.55 sati)

 1. Otvaranje gerijatrijskog simpozija; (5 min.)
  doc. prim. dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić
 1. Provjera registriranih sudionika- anonimno ispitivanje znanja o gerasteniji; (5min anketni upitnik online)
 1. Značaj sveobuhvatne gerijatrijske procjene u kliničkoj praksi/ Importance of comprehensive geriatric assessment in clinical practice; (20 min.)
  prof. dr.sc. Mirko Petrović, Belgija, Akademski direktor EUGMS-a
 1. Utvrđivanje gerastenije /indeksa krhosti u gerijatrijskih bolesnika u švedskom zdravstvenom sustavu; (20 min.)
  prof. dr.sc. Nenad Bogdanović, Švedska
 1. Sarkopenija i Covid-19; (20 min.)
  prof.dr.sc. Željko Krznarić,
 1. Panel utvrđivanja gerastenije / indeksa krhosti u starijih putem CEZIH-a; (20 min)
  doc.dr.sc. Miro Hanževački i prof. dr. sc. Venija Cerovečki
 1. Gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji o Covid-19 u Hrvatskoj; (15 min.)
  doc. prim.dr.sc. Tomislav Benjak i dr. Vesna Štefančić Marić
 1. Presudno značenje unosa vitamina D u starijih za vrijeme epidemije Covid-a 19; (15 min)
  prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender
 1. Procjena stanja uhranjenosti u gerijatriji; (15 min)
  doc. prim. dr.sc. Tajana Pavić
 1. Psihogerijatrijski aspekti stanja uhranjenosti; (15 min)
  prof.dr.sc. Ninoslav Mimica i doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić
 1. Epidemija Covid-19 u domovima za starije-potreba integracije socijalne i zdravstvene skrbi za starije; (15 min)
  Marija Penava Šimac dipl. soc.rad, Štefica Karačić dipl. soc. rad.i dr. Sanja Predavec
 1. Kvaliteta i sigurnost u gerijatrijskoj skrbi; (15 min)
  prof.dr.sc. Jasna Mesarić
 1. Psihološki osjetljiva skrb o starijim osobama u vrijeme pandemije COVID-19; (10 min)
  prof.dr.sc. Jasminka Despot Lučanin
 1. Geroprofilaksa kroz primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvartarnu prevenciju za starije; (15min)
  prof. dr. sc. Branko Kolarić, doc. dr. sc.Nada Tomasović Mrčela, dr. Tanja Ćorić doc. prim. dr.sc. Spomenka Tomek- Roksandić, akademik Zijad Duraković
 1. Poslijediplomski studij iz gerijatrije u Hrvatskoj; (10 min)
  prof.dr.sc. Venija Cerovečki, doc.dr.sc. Miro Hanževački, prof. dr.sc. Drago Batinić, akademik Željko Reiner.

Rasprava po online upitima (10 min.), Provjera znanja o gerasteniji (5 min anketni upitnik online),upute o testovima iz gerijatrije i gerontologije www.stampar.hr/gerontologija Prehrambeno-gerontološke norme /jelovnici u domovima za starije i gerontološkim centrima www.zdravstvo.gov.hr

Sva navedena izlaganja in extenso biti će objavljena tijekom 2021. godine i dostupna svim registriranim sudionicima u Medixu -specijaliziranom medicinskom dvomjesečniku.

Organizatori:
Hrvatsko društvo za  gerontologiju i gerijatriju HLZ-a,  Povjerenstvo za gerijatriju Ministarstvo zdravstva Hrvatske, Katedra obiteljske medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih NZJZ Dr. Andrija Štampar,  Libertas Međunarodno Sveučilište, Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, EUGMS (European Geriatric Medicine Society ).

Članovi Uredničkog odbora gerijatrijskog simpozija su ujedno članovi Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva Hrvatske.

Mjesto održavanja:
Zagreb, ONLINE studio hotel Hilton Garden Inn, Radnička cesta 21,  10 000 Zagreb.

Preporuka:
Gerijatrijski simpozij je bodovan prema Pravilniku HLK za trajnu medicinsku izobrazbu doktora medicine, Pravilniku HKMS za trajnu izobrazbu medicinskih sestara, Pravilniku HKSR za trajnu izobrazbu socijalnih radnika, Pravilniku HKF za trajnu izobrazbu fizioterapeuta.

PRIJAVA

______________________________________

Važna odrednica:
Tijekom održavanja 1.Hrvatskog online gerijatrijskog simpozija o GERASTENIJI nužno je pridržavanje epidemioloških mjera zbog Covid-19, za sudionike nazočne u online studiju (do 25 osoba/ potvrđeni predavači), na čemu zahvaljujemo.