HUSR partner na projektu “Nova perspektiva za beskućništvo”

28. listopada 2020. godine započela je provedba projekta Nova perspektiva za beskućništvo koji doprinosi razvoju smjernica javnih politika koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH.

Hrvatska udruga socijalnih radnika je partnerska organizacija na projektu „Nova perspektiva za beskućništvo“ u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020, br. UP.04.2.1.06.0050 potpisanog između Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i  Hrvatske mreža za beskućnike.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH. Aktivnosti projekta će osigurati kvalitetnije međusobno razumijevanje navedenih organizacija i stvarati uvjete za razmjenu pogleda, iskustva i mišljenja uključenih iz navedenih sektora: civilni, javni, znanstveni, te će osigurati i perspektivu krajnjih korisnika – beskućnika.

Ciljna skupina projekta su: organizacije civilnog društva (20), znanstvene organizacije (Studijski centar socijalnog rada i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), javne ustanove i stručnjaci u Centrima za socijalnu skrb i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (50); jedinice lokalne i regionalne samouprave (10)

Hrvatska udruga socijalnih radnika sudjeluje :

  • U sklopu elementa 1 „Jačanje partnerstva OCD-a i uključivanje novih članica i članova tematske mreže“ tijekom 34 mjeseca provedbe elementa počevši od siječnja 2021. godine
  • U sklopu elementa 2 „Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva“tijekom 23 mjeseca provedbe elementa počevši od travnja 2021. godine
  • U sklopu elementa 3 „Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene“ tijekom 13 mjeseci provedbe elementa počevši od listopada 2021. godine
  • U sklopu elementa 4 „Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima“ tijekom22 mjeseca provedbe elementa počevši od siječnja 2022. godine
  • U sklopu elementa 5 „Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija“ tijekom 17 mjeseci provedbe elementa počevši od lipnja 2022. godine
  • U sklopu elementa 6 „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“ tijekom 17 mjeseci provedbe elementa počevši od lipnja 2022. godine

Očekivani rezultati projekta su:

Proširena mreža za beskućnike uključivanjem relevantnih organizacija

Povećan strateški potencijal i kapacitet članica za zagovaranje i međusektorsku suradnju

Ukupna vrijednost projekta je 3.592.999,27 HRK i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% te iz Državnog proračuna RH u iznosu od 15%. Projekt traje 36 mjeseci odnosno do 28.listopada 2023. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)
Više informacija o strukturnim fondovima