HUSR partner na projektu Matice umirovljenika 2030

337

Hrvatska udruga socijalnih radnika je partner na projektu Matice umirovljenika 2030 Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj

Matica umirovljenika Hrvatske sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za projekt “Senior 2030 – Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj“ koji se provodi od 28. listopada 2020. godine.

Trajanje projekta: 28.10.2020. – 28.10.2023. godine (36 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 3.587.979,28 kuna i provoditi će se 36 mjeseci. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Partneri na projektu:
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Grad Zagreb
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Zaklada „Zajednički put“
Matica umirovljenika Bjelovarsko – bilogorske županije
Matica umirovljenika Krapinsko – zagorske županije
Matica umirovljenika Dubrovačko – neretvanske županije
Matica umirovljenika Grada Osijeka
Matica umirovljenika Primorsko – goranske županije
Matica umirovljenika Međimurske županije
Matica umirovljenika Grada Zagreba

Cilj projekta je dugoročno razvijanje i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja Republike Hrvatske nakon 2020. godine.

Razvijen prijedlog politika aktivnog starenja s naglaskom na koncept srebrne ekonomije za doprinos cjelokupnom društvenom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske temeljem strukturiranog analitičko-konzultativnog procesa na lokalnoj i nacionalnoj razini putem nove tematske mreže Senior

Obavezni pokazatelji

  • 15 OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta
  • 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
  • 3 provedenih znanstvenih istraživanja
  • 6 provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva
  • 4 objavljenih znanstvenih članaka
  • 10 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu
  • 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka
  • 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
  • 4 objavljena stručna članaka

HUSR  daje stručni doprinos radu Mreže, razvoju strateškog plana mreže. Zadužen je za pripremu i realizaciju izlaganja na okrugom stolu sa aspekta aktivnog starenja te dostavu stručnih podloga za izradu strateškog plana i rad na dokumentu strateškog plana. Sudjeluje na koordinacijskim sastancima i pruža podršku u osnivanju i radu Mreže te izradu stručnih osvrta na rezultate projekta.

Isto tako HUSR daje stručni doprinos provedbi ispitivanja, sudjeluje u pripremi dokumenata i istraživačke metodologije (izrada podloga i sudjelovanje u sastancima) za 6 ispitivanja sa aspekta socijalne politike za starije osobe te sudjeluje u koordinacijskim sastancima i procjeni rezultata istraživanja.

Sudjeluje u stručnom dijelu konferencija u Zagrebu i Splitu, pripremi potrebnih materijala i provedbi izlaganja s aspekta javnih politika za starije. Aktivno sudjeluje na sastancima s predstavnicima javnih institucija i donositelja odluka te pripremi dijaloga sa stručnjacima partnerskih organizacija i projektnim timom.

Uspostavljanjem nove mreže Senior 2030 pod vodstvom Matice umirovljenika Hrvatske stvoriti će se dugoročna platforma za razvoj kvalitetnih javnih politika za starije osobe.