Projekt: „Kroz pristup oporavka do veće socijalne uključenosti osoba sa psihosocijalnim poteškoćama“

571

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizirati će edukaciju za stručne radnike.

Voditelj/izvoditelj projekta: Doc.dr.sc. Marijana Kletečki Radović, socijalna radnica

Projekt je namijenjen stručnjacima (socijalnim radnicima i drugima) koji se neposredno bave psihosocijalnim radom u području zaštite prava i interesa osoba s problemima mentalnog zdravlja i koji su zainteresirani produbiti i unaprijediti svoja znanja i vještine u radu s ovom specifičnom skupinom korisnika. Edukacija bi imala za svrhu podizanje razine profesionalnih kompetencija socijalnih radnika i drugih stručnjaka u radu s osobama sa psihosocijalnim teškoćama. Edukacija bi bila usmjerena  na usvajanje koncepta/pristupa oporavka, procesa osnaživanja korisnika i povećanje njihove socijalne uključenosti.

Cilj edukacije bio bi usvajanje novih znanja i vještina (tehnika vođenja korisnika kroz planiranje procesa oporavka) vezanih uz pristupe socijalnog rada u području oporavka, osnaživanja i socijalnog uključivanja korisnika. Znanja i vještine prezentirane i uvježbavane na radionici bile bi utemeljene na socijalnoj procjeni i principima metode vođenja slučaja što predstavlja novi izazov u radu za socijalne radnike koji takvu edukaciju nisu imali ili prošli kroz nju, bile bi utemeljene na socijalnoj procjeni i principima metode vođenja slučaja što predstavlja novi izazov u radu za socijalne radnike koji takvu edukaciju nisu imali ili prošli kroz nju.

Projekt, odnosno edukacija bi se provodila putem radioničkog tipa rada. Radionica kao model rada, podrazumijeva sudjelovanje manjeg broja sudionika (maksimalno 10 sudionika) kojom se osigurava osobna uključenost svih članova radionice u usvajanju specifičnih znanja i vještina o socijalnom radu i modelu oporavka u području psihosocijalnog rada s osobama koje imaju probleme mentalnog zdravlja.

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju postoji mogućnost i održavanja online edukacija , ako nam prilike ne budu dozvoljavale drugačije.

Sudionici će tijekom dvodnevne radionice biti upoznati s pristupom oporavka, modelom prakse osnaživanja i metodama koje je moguće primjenjivati u radu s korisnicima koji imaju poteškoće mentalnog zdravlja te će imati prilike u malim grupama uvježbavati nove metode i pristupe u radu. Stručnjaci su iz područja socijalne skrbi .

Sudjelovanje na edukaciji će biti bodovano za prisutne stručne radnike.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem maila: husr@husr.hr.