Poziv na godišnju sjednicu Skupštine HUSR-a – 17.12.2020.

438

Poštovani,

pozivamo Vas na godišnju sjednicu Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 17.12.2020. godine u 11.00-13.00 sati, online, putem Microsoft Teams platforme i predlažemo sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju (predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju (tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a (predsjednica Nadzornog odbora)
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva (predsjednica povjerenstva)
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje  izvješća
 11. Plan rada HUSR-a u narednom razdoblju
 12. Financijski plan HUSR-a za 2021. godinu
 13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
 14. Uručenje nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika
 15. Donošenje odluke o dodjeli  počasne nagrade Tatjana Marinić
 16. Razno
 17. Zatvaranje Skupštine

Poziv na dostavljene e-mail adrese sa materijalima će biti poslan 16.12.2020., kako bi kolege 17.12. u dogovoreno vrijeme putem linka mogli pristupiti online Skupštini.

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl socijalna radnica