Poziv na Skupštinu HUSR-a 2020. – ONLINE

992

Poštovani,

 

Pozivamo Vas na sjednicu Godišnje Skupštine  Hrvatske udruge socijalnih radnika  koja će se  održati dana 12.11.2020. godine od 11.00 do 13.00 sati  online:

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor  Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika  i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj  Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u  proteklom  razdoblju ( predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju ( tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a ( predsjednica Nadzornog odbora )
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva ( predsjednica povjerenstva )
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje  izvješća
 11. Plan rada  HUSR-a u  narednom razdoblju
 12. Financijski  plan  HUSR-a za  2021. godinu
 13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
 14. Donošenje odluke o  dodjeli  počasne  nagrade Tatjana  Marinić
 15. Razno
 16. Zatvaranje  Skupštine

Poziv  će biti poslan 10.11.2020.na dostavljene e mail adrese.

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica