Poziv na Skupštinu HUSR-a 2020.

430

Poštovani,

Pozivamo Vas na sjednicu godišnje Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati dana 12.11.2020. godine od 11.00 do 13.00 sati u Hotelu International i predlažemo sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor  Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika  i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj  Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju (predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju (tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a (predsjednica Nadzornog odbora)
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva (predsjednica povjerenstva)
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje  izvješća
 11. Plan rada  HUSR-a u  narednom razdoblju
 12. Financijski  plan  HUSR-a za  2021. godinu
 13. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a
 14. Donošenje odluke o  dodjeli  počasne  nagrade Tatjana  Marinić
 15. Razno
 16. Zatvaranje  Skupštine

Po završetku radnog dijela Skupštine od 13.00 do 14.00 sati održati će se svečana  dodjela nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika za 2019.  godinu.

Napominjemo da će ovaj stručni skup biti organiziran u skladu s epidemiološkim mjerama na način da će dio sudionika sudjelovati putem interneta o čemu će na vrijeme biti informirani.

PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl socijalna radnica