Izvješće: “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”, Nova Gradiška, 28. – 30.9.2020.

U razdoblju od 28. do 30. rujna 2020. godine, održana je trodnevna edukacija u okviru projekta „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“, u prostoru Velike vijećnice gradske uprave u Novoj Gradiški, koji provodi Hrvatska udruga socijalnih radnika u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj edukacije je osobno i profesionalno osnaživanje stručnjaka, zaposlenih u centrima za socijalnu skrb i resornom ministarstvu, radi uspješne integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život zajednice i aktivnog sudjelovanja u istome.

Edukacija je obuhvatila 4 tematska područja, od pravnog položaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom te obveza sustava socijalne skrbi u svezi ostvarivanja njihovih prava, preko kulturoloških osobitosti zemalja iz kojih dolaze, do studija slučaja, uz sudjelovanje 26, tijekom prva dva dana, te trećega dana 25 stručnih radnika iz okolnih centara za socijalnu skrb i resornog ministarstva.

Prvo i drugo tematsko područje obrađeno je dana 28. rujna 2020. godine, pod vodstvom Zane Bekiri i Tatjane Štritof, dok su sudionike kroz treće i četvrto područje, dana 29. i 30. rujna 2020. godine, vodile Olja Družić Ljubotina i Marijana Kletečki Radović.

Nakon početne evaluacije osnovnog znanja o tematskim područjima edukacije, prvoga dana trajanja edukacije sudionicima su prezentirani osnovni pojmovi vezani uz međunarodnu zaštitu i prikazano stanje u svijetu, Europi i Republici Hrvatskoj. Sudionici su usvojili i nova znanja o pravima i obvezama tražitelja međunarodne zaštite te pravima i obvezama osoba kojima je priznata međunarodna zaštita, a na koju je temu održana i interaktivna radionica.

Kako je edukacija organizirana primarno za stručne radnike, koji su u centrima za socijalnu skrb imenovani koordinatorima za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom, održana je i radionica na temu uloge koordinatora, uz aktivno sudjelovanje svih sudionika te defniranja stvarne uloge osobe koordinatora i svrhe njegova imenovanja.

Dio sudionika je već imao iskustva u radu s osobama pod međunarodnom zaštitom i njihovom integracijom u hrvatsko društvo, i spremno su svoja dosadašnja iskustva podijelili s ostalim sudionicima, a što je i samu edukaciju učinilo sadržajno bogatijom.

Drugog dana edukacije obrađeno je treće tematsko područje, a vezano uz kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom. Kroz radionički tip rada, sa sudionicima edukacije obrađene su teme koje se odnose na stereotipe i predrasude prema migrantima i osobama pod međunarodnom zaštitom, sličnosti i različitosti među ljudima različitog kulturološkog nasljeđa te poznavanje kulturoloških specifičnosti pojedinih kultura iz kojih te osobe potječu. Na istu su temu održana i dva interaktivna predavanja.

Treći dan edukacije provedene su sve planirane aktivnosti vezane uz posljednje tematsko područje edukacije, a to su studije slučaja. Uz dva predavanja na temu specifičnosti vođenja slučaja u integraciji osoba s priznatom međunarodnom zaštitom te koordinacije usluga u zajednici – suradnja i zadaci, održane su i dvije tematske radionice za sudionike: Izrada plana integracije osobe/obitelji s priznatom međunarodnom zaštitom i mapiranje pružatelja i vrste usluga u lokalnoj zajednici.

Istoga dana na edukaciji su gostovali i predstavnici Isusovačke službe za izbjeglice (JRS), Janko Gredelj, voditelj ureda, i Dijana Đapić, psihologinja, suradnica za integraciju i mentorstvo, koji su podijelili svoje iskustvo u integraciji i koordinaciji usluga u zajednici – grad Karlovac.

Na samom kraju edukacije, pristupilo se izradi završne evaluacije, dok su sudionici usmeno izrazili visoko zadovoljstvo sadržajem edukacije, svojim sudjelovanjem i pripremljenošću voditelja, te predložili nove edukativne susrete i organiziranje završnog skupa svih sudionika iz projekta radi razmjene iskustava, usvojenih znanja i vještina.

Voditeljica edukacije
Tatjana Štritof, dipl. soc. radnica