Molba HUSR-a upućena pravobraniteljici za ravnopravnost spolova

504

U nastavku vam donosimo molbu koju je HUSR uputio pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Hrvatska udruga socijalnih radnika u cijelosti razumije i podržava zahtjeve  Stručnog vijeća CZSS Dubrovnik i zalaže se za  žurno osiguranje  potrebnih resursa za  pružanje  pravovremenih i adekvatnih socijalnih usluga kako bi se zaštitila  dobrobit djece i prava drugih socijalno osjetljivih skupina na području nadležnosti ovog kao i drugih centara za socijalnu skrb u našoj zemlji.

Kao krovna strukovna ogranizacija  socijalnih radnika HUSR-a godinama ukazuje na strukturne, organizacijske, materijalne  i druge  izazove  sustava socijalne  skrbi s posebnim naglaskom na  potrebu rasterećenja centara za socijalnu skrb od brojnih, često puta  konfliktnih uloga osobito u području rada s obiteljima u riziku i osobama lišenim poslovne sposobnosti, te osnaživanja CZSS za uspješanu  zaštitu i  stručni rad s korisnicima/obiteljima koje žive u siromaštvu kroz adekvatnu zakonsku regulativu koja će osigurati veće naknade, bolje ciljanje novčanih prava  i socijalnih usluga i njihovu dostupnost u svim područjima Hrvatske.

Imajući u vidu  dostignute standarde profesije socijalnog rada u Hrvatskoj smatramo da djelatnost socijalne skrbi ima  stručne kapacitete za ove promjene , ali to nije dostižno  bez uvažavanja struke na najvišim razinama odlučivanja. Jasno je da svaka javna ovlast centra za socijalnu skrb zahtijeva  ljudske, tehničke i materijalne resurse. Ukoliko su  oni nedostatni stručnjaci se u svakodnevnoj praksi  suočavaju s ozbiljnim rizicima i preuzimaju na sebe terete odgovornosti resornog ministarstva i drugih nositelja politika što se uporno zanemaruje.

U tom kontekstu  očekujemo da novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je sada u pripremi unese promjene na koje stručna praksa kontinuirano ukazuje i s pravom ih očekuje. Također  pozivamo sve relevantne institucije da svojim utjecajem ukažu na nužnost ravnopravnog  vrednovanja  sustava  socijalne skrbi s drugim javnim djelatnostima , te potrebu većih izdvajanja proračunskih sredstava za  ovaj sektor.

S poštovanjem,

Predsjednica
Štefica Karačić, dipl. soc. radnica

DOPIS