Pravilnik o dodjeli nagrada za socijalni rad

1332

Hrvatska udruga socijalnih radnika na Skupštini održanoj u listopadu 2013. godine donijela je odluku o uvođenju nagrada za socijalni rad.

Na sastanku Upravnog odbora održanog 9.svibnja 2014. godine imenovana je Radna skupina za izradu Pravilnika o nagradama za socijalni rad u sastavu: Marina Ivanović, Marijana Kletečki Radović, Andreja Ninić i Iliana Stojanović.

Kako se nacrt tog dokumenta treba izraditi do kraja kolovoza 2014. godine, pozivamo sve kolegice i kolege da na mail adresu husr@zg.t-com.hr dostave svoje prijedloge i ideje o vrsti nagrada, nazivima, načinu predlaganja kandidata i odabiru kandidata.