Izvješće: “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”, Osijek, 21.-23.9.2020.

Edukacija je održana od  21.9. – 23.9.2020. u Osijeku, u prostoru Vikarijata (Đakovačko osječka nadbiskupija) u Osijeku.

Nakon uvodnog predstavljanja kolega i prezentiranja projekta, napravljena je početna evaluacija, odnosno polaznici edukacije su ispunili upitnik. Kod prezentiranja projekta predstavljen je način financiranja projekta, partneri u projektu te  ciljevi projekta.

Opći cilj je svakako pridonijeti boljoj integraciji osoba s međunarodnom zaštitom, te jačanje kompetencija stručnih radnika, te na koncu izrada brošure koja bi bila od pomoći kolegama u CZSS, kada se kao koordinatori moraju usmjeriti, odnosno znati što im je činiti.

Uskladiti  će se pristup u radu sa ovom populacijom s obzirom da su primjeri  kolega iz prakse ukazali da je praksa trenutno neujednačena i da postoji prostor i želja za njenim unapređenjem.

21.9.2020. na edukaciji su kolege prezentirale modul I i II, a 22.9. i 23.9. je prezentiran modul III i IV.

Na edukaciji je sudjelovalo  22-24 sudionika iz okolnih centara za socijalnu skrb, ovisno o danu edukacije. Tokom edukacije je sudjelovalo četvero izvoditelja (Štefica Karačić, Tatjana Brozić Perić, Ivan Jazvić, Nataša Koražija).

Kroz Modul I i II polaznici su usvojili znanja o pravnom položaju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz osnovne pojmove vezane uz osobe pod međunarodnom zaštitom te prikaz stanja u RH i svijetu.

Najveći broj sudionika zapravo nije imao iskustva u radu s ovom populacijom. Nekoliko ih  je u svojim Centrima za socijalnu skrb imenovano za koordinatore, no za sada bez većih iskustava u radu s ovom populacijom. Izrazili su želju za boljom međuresornom suradnjom.

Modul III održan je dana 22.rujna, a kroz isti participanti su dobili uvid u kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom, jer razumijevanje nečije kulture, ponašanja i uvjerenja će im pomoći pri inicijalnom upoznavanju i olakšati komunikaciju. Sudionici edukacije su  kroz sudjelovanje iznosili osobne primjere iz prakse, te aktivno sudjelovali u cijelom procesu. Istaknuli su problem i sa pronalaskom prevoditelja za određene jezike, što otežava cijeli postupak.

Modul IV je održan dana 23. rujna, a sudionici edukacije su uz predavanja radili i na studijama slučajeva, postavljali dodatna pitanja. Isto tako su povlačili usporednice u radu s drugim skupinama korisnika. Cijelo vrijeme su aktivno sudjelovali i postavljali pitanja.

Polaznici su tijekom edukacije pokazali inicijativu da se ista edukacija organizira  i za njihove ravnatelje, kako ističu koji im često ne daju podršku u svome radu. Isto tako su istaknuli da postoji nedostatak resursa u lokalnoj zajednici te nejednaka regionalna dostupnost usluga.

Svi sudionici su imali pozitivan pristup i bili su zainteresirani i spremni za učenje.

Svim sudionicima uručeni su pisani materijali, prezentacije od sva 3 dana edukacije, koji će im sigurno biti od pomoći u daljnjem radu.

Na kraju edukacije napravljena je i završna evaluacija u odnosu na sva tri dana edukacije, u kojoj su polaznici edukacije dali svoje mišljenje o zadovoljstvu provedenom edukacijom i prijedloge.

Voditelj edukacije: Štefica Karačić, dipl. socijalni radnik