Edukacija: “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”, Nova Gradiška, 28.-30.9.2020.

Dragi kolege,

u prilogu vam dostavljam program edukacije koja  će se održati u Novoj Gradišci od 28.9.-30.9. u Velikoj vijećnici gradske uprave grada Nova Gradiška, u okviru projekta “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”.

Edukacija je namijenjena stručnim radnicima centara za socijalnu skrb (CZSS Daruvar, CZSS Grubišno polje, CZSS Garešnica, CZSS Bjelovar, CZSS Kutina, CZSS Nova Gradiška, CZSS Novska, CZSS Pakrac, CZSS Požega, CZSS Slavonski Brod, CZSS Virovitica, CZSS Pitomača)  i resornog ministarstva.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Fonda za azil,migracije i integraciju Europske unije.

Prednost prilikom prijave imaju osobe koje su imenovane za koordinatora u radu s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Sudjelovanje u edukaciji je besplatno i biti će prijavljeno za bodovanje Hrvatskoj komori socijalnih radnika i drugim stručnim komorama.

Napominjemo da sudionici (odnosno njihove ustanove) sami snose putne troškove i troškove smještaja, dok će radni materijali i osvježenje sudionika biti podmireni iz sredstava projekta.

PROGRAM