ODGOĐENO ZA LISTOPAD – Edukacija: “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”, Zadar 14.-16.9.2020.

Dragi kolege,

u prilogu vam dostavljam program edukacije koja  će se održati u Zadru od 14.9.-16.9.u hotele Kolovare, u okviru projekta “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”. Edukacija je namijenjena stručnim radnicima centara za socijalnu skrb (CZSS Benkovac, CZSS Biograd na moru, CZSS Drniš, CZSS Gospić, CZSS Korenica-podružnica, CZSS Knin, CZSS Šibenik, CZSS Zadar, CZSS Gračac-podružnica, CZSS Obrovac)  i resornog ministarstva.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Fonda za azil,migracije i integraciju Europske unije.

Prednost prilikom prijave imaju osobe koje su imenovane za koordinatora u radu s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Sudjelovanje u edukaciji je besplatno i biti će prijavljeno za bodovanje Hrvatskoj komori socijalnih radnika i drugim stručnim komorama.

Napominjemo da sudionici (odnosno njihove ustanove) sami snose putne troškove i troškove smještaja, dok će radni materijali i osvježenje sudionika biti podmireni iz sredstava projekta.

PROGRAM