Edukacija: “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”, Osijek 21.-23.9.2020.

Dragi kolege,

u prilogu vam dostavljam program edukacije koja  će se održati u Osijeku od 21.9.-23.9. u Vikarijatu Osijek, područni ured Nadbiskupskog ordinarijata na adresi J.J.Strossmayera 58, Osijek, u okviru projekta “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”.

Edukacija je namijenjena stručnim radnicima centara za socijalnu skrb (CZSS Beli Manastir, CZSS Donji Miholjac, CZSS Đakovo, CZSS Našice, CZSS Osijek, CZSS Slatina, CZSS Orahovica, CZSS Valpovo, CZSS Vinkovci, CZSS Vukovar, CZSS Ilok, CZSS Županja)  i resornog ministarstva.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Fonda za azil,migracije i integraciju Europske unije.

Prednost prilikom prijave imaju osobe koje su imenovane za koordinatora u radu s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Sudjelovanje u edukaciji je besplatno i biti će prijavljeno za bodovanje Hrvatskoj komori socijalnih radnika i drugim stručnim komorama.

Napominjemo da sudionici (odnosno njihove ustanove) sami snose putne troškove i troškove smještaja, dok će radni materijali i osvježenje sudionika biti podmireni iz sredstava projekta.

PROGRAM