XI. konferencija socijalnih radnika produljen rok za prijavu sažetaka!

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

obavještavamo vas da smo odlučili produljiti rok za zaprimanje sažetaka.

Novi datum, do kojeg možete poslati svoje sažetke je, 15.7.2020.

U slučaju dodatnih pitanja molimo kontaktirati tajnicu HUSR-a, Mariju Biočić (husr@husr.hr, mob: 098/229-167).