XI. konferencija socijalnih radnika: „Promicanje međuljudskih odnosa u socijalnom radu“

Hrvatska udruga socijalnih radnika ove godine organizira XI. Konferenciju socijalnih radnika u Šibeniku u periodu od 14. –  16. listopada 2020. godine.

Konferencija će se održati pod nazivom „Promicanje međuljudskih odnosa u socijalnom radu“.

Upravni odbor  HUSR-a donio je odluku da organizacijski i programski odbor djeluju u sastavu:
Organizacijski odbor: Štefica Karačić, Meri Gatin, Ljiljana Vrbić, Nataša Koražija, Tomislav Glavnik, Cvita Šimić, Andreja Baus Ante Puče i Helena Majerić.
Programski odbor: Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović, Gordana Daniel, Sunčica Dominiković Šafranić, Snježana Bubenik, Milica Gregurić Prugovečki i Gordana Berc

Uskoro više informacija.