Šesti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

584

Šesti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu “Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim rizicima ili teskoćama održat će se 11. – 13. veljače 2021.  na sveučilištu u Dubrovniku.

Suorganizatori:

  • Sveučiliste u Dubrovniku
  • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Hrvatsko psihološko društvo
  • Hrvatsko logopedsko društvo
  • Hrvatska udruga socijalnih radnika
  • Hrvatsko društvo za dječju neurologiju Hrvatskog liječničkog zbora
  • Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske
  • Udruga Poseban prijatelj Dubrovnik