Stručni skup: „Upravni postupak i prava djelatnika u sustavu socijalne skrbi – status službene osobe“

Poštovani,

Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske županije, povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, organizira jednodnevni stručni skup na temu „Upravni postupak i prava djelatnika u sustavu socijalne skrbi – status službene osobe“ koji će se održati dana 17. ožujka 2020. u Osijeku na Pravnom fakultetu u vremenu od 9:00 – 16:00 sati.

POZIV i PROGRAM