Konferencija: „Zagovaranje jednakosti u svetu koji se menja“

626

Poštovani/a,

U ime Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad, Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka, sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo o održavanju Međunarodne naučne konferencije 41. Susreta socijalnih radnika, sa temom „ZAGOVARANJE JEDNAKOSTI U SVETU KOJI SE MENJA“_. Konferencija će biti održana 5. juna 2020. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Pošaljite nam svoj apstrakt na mejl: susreti.sr@fpn.bg.ac.rs do 1. aprila 2020. godine.

U prilogu možete pronaći Poziv za prijavu učešća i saopštenja, kao i propratne dokumente. Detaljnije informacije o Susretima socijalnih radnika i procesu apliciranja su dostupne na našoj internet adresi:
http://www.fpn.bg.ac.rs/susreti-socijalnih-radnika.

S poštovanjem,
Organizacioni odbor

POZIV
PRIJAVNICA
UPUTSTVO ZA AUTORE