Edukacija: „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“

Poštovani,

Hrvatska udruga socijalnih radnika u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku provodi projekt pod nazivom „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“ koji financira Europska unija iz Fonda za azil, migracije i integracije Europske unije.

Opći cilj projekta je uspješnija integracija osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život zajednice kroz osobno i profesionalno osnaživanje stručnjaka centra za socijalnu skrb i resornog ministarstva za rad s ovim korisnicima i uspješniju zaštitu njihovih prava.

Moderna demokratska i pluralistička društva kojima i sami težimo zalažu se za puno uvažavanje ljudskih prava svake osobe bez obzira na etničke, rasne, spolne, religijske ili jezičke razlike. Migrantske krize i društveni trendovi na globalnoj razini direktno se odražavaju i na naše društvo i pred stručnjake stavljaju brojne izazove za koje još nismo pripremljeni i na njih ne uspijevamo adekvatno odgovoriti.

Stručna praksa u radu s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom još uvijek je neizgrađena, neusklađena i nedovoljno kvalitetna što zahtijeva poduzimanje adekvatnih intervencija u cilju podizanja standarda rada u ovom području.

Projekt „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“ usmjeren je na jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi kao važnog čimbenika u procesu integracije i participacije osoba pod međunarodnom zaštitom u našem društvu.

Uvažavajući specifičnosti ovog područja djelatnosti socijalne skrbi Projektom će se osmisliti i provesti edukacija stručnjaka centara za socijalnu skrb i resornog ministarstva, izraditi potrebni materijali i definirati standardi stručnog rada s ovim korisnicima,te potaknuti integrirani pristup različitih dionika u lokalnoj zajednici prema osobama pod međunarodnom zaštitom. Edukacijom će se stvoriti mreža stručnjaka koji će u narednom razdoblju značajno povećati učinke djelatnosti socijalne skrbi u zaštiti osoba pod međunarodnom zaštitom.

U edukaciji će sudjelovati ukupno 200 stručnjaka iz svih centara za socijalnu skrb i podružnica, a prednost za uključivanje u ovaj projekt imati će oni stručnjaci koji su u pojedinom centru imenovani koordinatorima za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom.

Edukacija u trajanju od 3 dana obuhvatiti će 4 tematska područja:

  • Pravni položaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom;
  • Obveze sustava socijalne skrbi u svezi ostvarivanja prava osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom;
  • Kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom;
  • Studije slučaja

Planirano je da se edukacije provedu u razdoblju od ožujka do rujna 2020 godine u sljedećim gradovima: Zagreb , Rijeka, Osijek, Split, Karlovac, Varaždin, Požega i Zadar .

O datumima održavanja edukacije i rasporedu pojedinih CZSS prema mjestima sudjelovanja pravovremeno ćemo vas izvijestiti.

Izvoditelji/ce Projekta su predstavnice akademske zajednice, pravnici i socijalni radnici s iskustvom rada u ovom području djelatnosti te predstavnici organizacija civilnog društva koji će kroz predavanja i interaktivne radionice, koristeći primjere neuspjele, ali i dobre prakse zajedno sa sudionicima edukacije definirati standarde sustava socijalne skrbi u radu s osobama pod međunarodnom zaštitom.

Očekujemo da će ovom suradnjom stručna praksa biti osnažena, ujednačena i pripremljena za moguće nove zadaće u ovom području rada.

Sudjelovanje u edukaciji je besplatno i biti će prijavljeno za bodovanje  Hrvatskoj komori socijalnih radnika i drugim stručnim komorama.

Napominjemo da sudionici (odnosno njihove ustanove) sami snose putne troškove i  troškove smještaja, dok će radni materijali i osvježenje sudionika biti podmireni iz sredstava projekta.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  tajnici HUSR-a Cviti Šimić na tel: 01/4550 758 ili mob: 098/229 167.

S poštovanjem,

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić