Poziv na stručni skup “SKRBNIŠTVO – potreba ili praksa?”

Udruga socijalnih radnika Koprivničko-Križevačke  županije, u suradnji sa Inner Wheel klubom Prelog, će dana 13.3.2020. godine održati Stručni skup „SKRBNIŠTVO – potreba ili praksa?“ u Prelogu, u Multimedijskoj dvorani, Glavna 33. Očekivano trajanje Stručnog skupa je od 8.30.-15.30. sati.

Stručni skup je namijenjen stručnjacima iz cijele Hrvatske zaposlenim u području socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva i vjerskim organizacijama, koje se u svom radu susreću sa institutom skrbništva.

Svrha ovog stručnog skupa je istaknuti šumove u međuresornoj komunikaciji, definirati potrebu lišenja poslovne sposobnosti, istaknuti poteškoće u smještajnim kapacitetima za predmetnu populaciju.

Cilj održavanja regionalnog Simpozija je profesionalno osnaživanje socijalnih radnika i drugih stručnjaka, razvoj i unapređenje djelatnosti  socijalnog rada, razmjena iskustava dobre prakse, jačanje sustava socijalne podrške i međuresorne suradnje, promicanje prava posebno osjetljivih skupina.

Održavanje skupa biti će prijavljeno Hrvatskoj komori socijalnih radnika, Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj liječničkoj komori radi bodovanja stručnog usavršavanja.

P R I J A V A :

Prijava sudionika je obvezna. Krajnji rok za prijavu je 6.3.2020. godine.

PROGRAM