Edukacija: „Međusektorska suradnja i timski pristup“

714

Hrvatska udruga socijalnih radnika 21.1.2020. godine održala je edukaciju pod nazivom Međuresorna suradnja i timski pristup.

Edukaciju je vodila Štefica Karačić, koja je istaknula da je preduvjet kvalitetne i uspješne skrbi o osobama starije životne dobi povezivanje i koordinirano djelovanje različitih dionika u okruženju korisnika.

Na edukaciji je sudjelovalo 15 pomagača različitih profesija.

Riječ je o zadnjoj od osam cjelodnevnih edukacija koje su se provele u okviru projekta „Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja“ koji je financiran iz proračuna Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na iskazanom interesu za sudjelovanjem.