Tribina: „Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja“     

774

28.siječnja 2020. godine održana je tribina pod nazivom Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Riječ je o završnom skupu u istoimenom projektu koji je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Predavanja na temu Specifičnosti skrbi o starijim i nemoćnim osobama održale su Gordana Daniel, Ljiljana Vrbić i Lana Stijepović koje su se osvrnule na rad s nedobrovoljnim korisnicima, osobama oboljelih od demencije, nasilju nad starijim i nemoćnim osobama ali i o palijativnim bolesnicima što u novije vrijeme nažalost ne zahvaća samo osobe starije živote dobi već i mlađe osobe koje se nalaze u potrebi za palijativnom skrbi.

Nakon toga uslijedila su predavanja namjenjena jačanju kompetancija pomagača u skrbi o starijim i nemoćnim osobama gdje su izalagnje imale Jasminka Jelčić, Štefica Karačić i Zdenka Pantić.

Izlagačice su govorile o komunikaciji, važnosti međuresorne suradnje i zaštiti samih pomagača od sagojevanja na poslu ali i od bolesti koje dolaze kao posljedica izloženosti svakodnevnom stresu.

Budući da demografsko starenje predstavlja jedan od najznačajnijih fenomena suvremenog doba koji u sve većoj mjeri zahvaća i našu zemlju cilj nam je bio ukazati na specifične potrebe rada s osobama starije životne dobi, osnažiti obitelj koja skrbi o svojim starijim članovima ali i senzibilizirati javnost za potrebe starijih osoba te ih informirati o mogućnostima institucijske i izvanistitucijske skrbi.

Na skupu je sudjelovalo preko 100 stručnjaka, prvenstveno socijalnih radnika iz područja cijele Republike Hrvatske.

Podsjećamo da je ovim projektom uz tribinu održano još osam cjelodnevnih tematskih edukacija, te je tiskana brošura o specifinostima rada s osobama starije životne dobi.