X. konferencija socijalnih radnika

1802

X. konferencija socijalnih radnika pod nazivom „Drugi i drugačiji“ održana je u hotelu Sheraton, u Zagrebu od 9 do 11.listopada 2019.godine.

Skup je organiziran od strane Hrvatske udruge socijalnih radnika i Udruge socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije pod pokroviteljstvom predsjednice RH gđe. Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagrebačke županije i  Grada Zagreba.

Ovogodišnja konferencija bila je posvećena temi različitosti kojih smo na individualnoj, društvenoj i globalnoj razini sve više svjesni. U posljednjih nekoliko godina Europa se suočava s intenzivnim migracijama stanovništva koje dolazi izvan njezinih granica, što dovodi temu različitosti u fokus politike, gospodarstva i općenito međuljudskih odnosa. Osim kulturoloških razlika koje su s migracijama postale izrazitije, sve više se počelo pridavati pažnje i drugim različitostima među ljudima kao što su nacionalna, etnička i vjerska pripadnost, dobne, spolne, rodne i reproduktivne različitosti, socioekonomske, različitosti, razlike u zdravstvenom statusu i druge. Različitosti navedenih manjinskih grupa ponekad kod većinske skupine mogu izazvati osjećaje straha od drugačijeg i nepoznatog, osjećaj nesigurnosti te kod nekih osjećaj netrpeljivosti. Upravo zato je o temi različitosti važno govoriti, raspravljati i učiti kako živjeti s njima.

Profesija socijalnog rada nije vrijednosno neutralna, već vrlo jasno promiče pravo na različitosti. Jedna od ključnih vrijednosti navedenih u Etičkom kodeksu socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske je poštivanje individualnih i grupnih različitosti u načinu života i drugih obilježja različitih pojedinaca i grupa s kojima socijalni radnici/e rade. U skladu s tim su i druge vrijednosti profesije socijalnog rada poput poštivanja dostojanstva i vrijednosti svakog pojedinca, poštivanja načela samoodređenja i promicanja humanizma. U svakodnevnom profesionalnom radu socijalni radnici se susreću s izazovima koji su rezultat rada na rješavanju problema korisnika koji dijelom proizlaze iz njihove različitosti. Socijalni rad s tim problemima zahtijeva djelovanje na više razina, od rada s pojedincem, grupama, zajednicom i širim društvenim kontekstom.“

Stoga je konferencija imala za cilj ukazati na potrebe i prava „drugih i drugačijih“ i upozoriti na društvene trendove koji mijenjaju naše odnose i sustave vrijednosti radi čega takve osobe često puta postaju (ne)vidljive.

Konferencija je omogućila sudionicima razmjenu mišljenja, konstruktivne rasprave, primjere najbolje prakse socijalnog rada, pogled na praksu socijalnog rada iz perspektive korisnika i aktivniju ulogu svakog od nas, s ciljem postizanja pozitivnih promjena.

Prvoga dana Konferencije u Velikoj dvorani  plenarno predavanje održao je Tvrtko Barun na temu „ Suradnja vladinog i nevladinog sektora kao jedini učinkovit model integracije osoba s međunarodnom zaštitom“ te plenarna panel rasprava pod nazivom „Drugi i drugačiji“ iz perspektive različitih pomagačkih profesija na kojoj su sudjelovali: Štefica Karačić, Lora Vidović, Herman Vukušić, Nataša Jokić Begić i Đordana Barbarić.

Osim toga, tijekom Konferencije održana su 4 tematska Simpozija, prikaz zakonodavnih inicijativa za poboljšanje i unapređenje sustava socijalne skrbi i značaja profesije socijalnog rada te sigurnosti i budućnosti profesije „Kako drugačije?“,  25 izlaganja, 13 radionica, 9 poster prezentacija i 5 kratkometražnih filmova u okviru najvažnijih tematskih cjelina:

– Kulturni identiteti i kulturalna kompetentnost
– Diskriminacija, predrasude i stavovi prema drugima i drugačijima
– Praksa socijalnog rada koja uvažava različitosti
– Politike prema drugima i drugačijima

Na skupu je sudjelovalo oko 700 stručnjaka, prvenstveno socijalnih radnika, ali i psihologa, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora, pravnika i drugih stručnjaka zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, akademskoj zajednici, civilnim društvima, vjerskim organizacijama i drugim područjima socijalnog rada.

Na otvorenju Konferencije skupu su se obratili predsjednica RH gđa. Kolinda Grabar Kitarović, Ministrica za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku izv.prof.dr.sc. Vesna Bedeković, predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku dr.sc. Ines Strenja, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Marinka Bakula Anđelić, izaslanica predstojnika Studijskog centra socijalnog rada prof.dr.sc. Slavica Blažeka Kokorić, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika gđa. Štefica Karačić.

Konferenciju su obogatili pjesmom i plesom  Klapa Maksimir iz Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir i Folklorno društvo Romski san.

 KNJIGA SAŽETAKA

GALERIJA SLIKA