III. Konferencija: “Socijalni rad u promicanju ljudskih prava”

1799

6-8. listopad 2008., Pula, Hotel Histria

III. Konferencija socijalnih radnika održana je u suradnji s Udrugom socijalnih radnika Istarske županije i pod pokroviteljstvom:

 • Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
 • Istarske županije,
 • Grada Zagreba i
 • Grada Pule.

Polazeći od međunarodne definicije socijalnog rada prema kojoj su temeljne zadaće socijalnog rada promicanje i zaštita ljudskih prava te socijalne pravde, tema ove Konferencije je bila upravo promocija ljudskih prava i socijalne pravde kroz praksu i teoriju socijalnog rada.

Ciljevi:

 • razmjena iskustava i primjera dobre prakse,
 • promišljanja mogućnosti unapređenja djelovanja socijalnih radnika u pojedinim područjima pod vidom promicanja i zaštite ljudskih prava,
 • promicanje suvremenih koncepata socijalnog rada u području promocije i zaštite ljudskih prava.

Tematske cjeline:

 1. Prava djece, mladih i obitelji,
 2. Prava osoba s invaliditetom,
 3. Prava osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja,
 4. Prava osoba starije životne dobi,
 5. Siromaštvo i socijalna pravda,
 6. Osnaživanje i participacija korisnika u socijalnom radu,
 7. Uloga civilnog društva u promicanju ljudskih prava,
 8. Multikulturalnost i socijalni rad,
 9. Institucionalizacija i ljudska prava,
 10. Socijalni radnici i njihova prava.

Organizacijski odbor: Blaženka Butorac, Ines Furda, Andrijana Frljak, Meri Gatin, Vesna Grubišić Juhas, Tatjana Katkić Stanić, Marijana Kletečki Radović, Ivica Poljak
Programski odbor: Marinka Bakula Anđelić, Robert Bertić, Vanja Branica, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Štefica Karačić, Ines Puhar, Kristina Urbanc

ZAKLJUČCI:

 • Razvijati i unaprjeđivati suradnju s civilnim sektorom s ciljem promicanja i zaštite ljudskih prava svih korisnika sustava socijalne skrbi.
 • Zalagati se za podizanje razine stambenih uvjeta i prava na privatnost s ciljem osiguranja dostojanstvenog života osobama u institucijama.
 • Aktivnije zastupati provedbu postojećih propisa o mogućnostima uključivanja osoba s invaliditetom u procese rada i zapošljavanja.
 • Pokrenuti raspravu o:
  1. povećanju naknada za korisnike/ice po Zakonu o socijalnoj skrbi,
  2. podizanju razine informiranosti korisnika/ica socijalne pomoći o njihovim pravima,
  3. zapošljavanju korisnika/ica stalne socijalne pomoći,
  4. ulaganju u obrazovanje siromašnih,
  5. ulaganju u stambeno zbrinjavanje siromašnih.
 • Osmisliti i provoditi programe s romskim obiteljima, djecom i mladima s naglaskom na važnosti obrazovanja kao ključa izlaska iz siromaštva.
 • Aktivno raditi na primjeni protokola o postupanju u slučaju prisilne hospitalizacije s jasno određenim nadležnostima službi uključenima u postupak.
 • Zalagati se za povećanje broja socijalnih radnika/ica koji rade s osobama s teškoćama mentalnog zdravlja (danas je realitet: 1 socijalni radnik/ica – 350 korisnika).
 • Zastupati promjenu naziva ustanova socijalne skrbi koji mogu biti stigmatizirajući.
 • Raditi na aktivnijoj uključenosti mladih osoba s teškoćama mentalnog zdravlja u sustav obrazovanja.
 • Inzistirati na poštivanju zakonskih odredbi na pravo posvojenog djeteta na identitet i informaciju o biološkoj obitelji.
 • Potrebno je osmisliti posebne vrste postupaka, te educirati stručne osobe specijalizirane za rad s djecom – svjedocima nasilja.
 • Raditi na osvješćivanju stručne i šire javnosti putem medija o problemu alkoholizma kod djece.
 • Zagovarati implementaciju palijativne skrbi u postojeći zdravstveni sustav.
 • Osigurati niz različitih aktivnosti za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i njihove obitelji.
 • Raditi na osvješćivanju teme nasilja u starijoj životnoj dobi te raditi na prevenciji nasilja u zajednici i institucijama.
 • Zastupati promjene u normativnom uređenju uvjeta rada u centrima za socijalnu skrb.
 • Inzistirati na implementaciji supervizije i kontinuirane edukacije u sustav.
 • Zagovarati rasterećenje socijalnih radnika/ica od administrativnih poslova.
 • Raditi na unaprjeđenju položaja socijalnih radnika/ica unutar sustava zdravstva.
 • Zastupati normativno uređenje i status uloge socijalnih radnika/ica – mentora
 • Provesti istraživanje o pravima i ulogama socijalnih radnika/ica.