Poziv na konferenciju u povodu 30. godišnjice Konvencije o pravima djeteta

790

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, u Zagrebu će u suorganizaciji s Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba održati konferenciju u povodu 30.-te godišnjice Konvencije o pravima djeteta u Gradskoj vijećnici u Zagrebu, dana 8. studenog 2019. na temu: “Prava djece i što smo postigli od ratificiranja Konvencije o pravima djece u RH”.

Na Konferenciji će svjetski i domaći stručnjaci razmijeniti postignuća nakon donošenja Konvencije i njene ratifikacije u RH kao i viziju za unaprjeđenje rada na pravima djece.

Pozivamo Vas na konferenciju kako bi doprinijeli uvažavanju prava djece, ali i podržali nastojanja RH u ostvarenju i izvršavanju ratificirane Konvencije o pravima djece.

U prilogu dostavljamo program konferencije i molimo da nam potvrdite dolazak  do 30. listopada 2019. na mail: uszm@uszm.hr

Unaprijed se zahvaljujemo na dolasku na konferenciju kako biste pokazali da smo kao država spremni izvršavati ratificirane konvencije, kao i poštivati prava djece.

Uz poštovanje,

Predsjednica USZM
Dr.sc. Lana Petö Kujundžić
Ravnateljica Poliklinike
Dr. sc. Gordana Buljan Flander

PROGRAM