Izvještaj o aktivnostima Društva socijalnih radnika Međimurja u 2019. g.

 1. Povodom svjetskog dana socijalnog rada održali smo radionicu „nadogradnja resursa  ritmom zvukom i tišinom“ – naprednom radionicom Branka Trajkova Traka
  – aktivno sudjelovali u promociji struke na način da smo prijavili kandidate za nagrade HUSR-a  (2 kandidata nisu dobila nagradu, jedna dobitnica plaketu)
 1. Organizirali smo stručne skupove povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“, te Međunarodnog dana ljudskih prava
 2. Aktivno smo pratili lokalne medije te morali u dva navrata izvršiti prijave HND zbog kršenja etike objavljivanja (na štetu Romkinja i na štetu mldb. djece, obje prijave su rezultirale opomenama novinarkama)
 3. Društvo je reagiralo i aktivno tražilo zaštitu sigurnosti i dostojanstva svih radnika nakon ponovnog napada na kolegicu na terenu
 4. Društvo je tražilo od ministrice MDSPIM aktivnije rješavanje poteškoće zbog sve češćih napada na socijalne radnike
 5. Društvo je reagiralo na tragična ubojstva kolegice i kolege, te pismenim obraćanjima medijima („List Međimurje“, lokalnim portalima, MDSPIM, strukovnoj organizaciji i komori)
 6. Društvo se prijavilo na javne pozive za financiranje projekata u lokalnim zajednicama, pa se tako provodi senzibilizacija prosvjetnih radnika u osnovnim školama u gradu Čakovcu „Školskim zvonom protiv nasilja“ i projekt osnaživanja patronažnih sestara za prepoznavanje i suočavanje s nasiljem u obitelji i zanemarivanjem i zlostavljanjem djece.
 7. Društvo je sudjelovalo na regionalnom simpoziju u Varaždinu
 8. Društvo je organiziralo probnu edukaciju „Suočavanje s nasiljem u psihosocijalnom radu“ ( kraće „samoobrana“) koja je naišla na veliki odaziv i smatramo je posebnim uspjehom; kreira daljnje edukacije na osnovi iskustava s ove